Rekrutacja

Ostatnia rekrutacja na studia EMCI odbyła się w roku 2012.

W roku akademickim 2013/2014 studia nie zostaną uruchomione.


Zapraszamy do sprawdzenia oferty studiów w przyszłym roku!

Studia EMCI

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim oraz Konsorcjum EMCI

prowadzi podyplomowy, dwusemestralny intensywny kurs tłumaczenia konferencyjnego

 

EUROPEAN MASTERS IN CONFERENCE INTERPRETING

 

Program studiów jest wspólny dla wszystkich jednostek akademickich zrzeszonych w ramach Konsorcjum EMCI i obejmuje 400 godzin kontaktowych (plus praca indywidualna) tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego uczonego przez zawodowych polskich i zagranicznych tłumaczy konferencyjnych przy użyciu nowoczesnego profesjonalnego sprzętu konferencyjnego (kabiny, laboratoria), ćwiczenia z logopedii, wykład na temat instytucji europejskich oraz z teorii przekładu konferencyjnego.

Program obejmuje również możliwość stażu w instytucjach europejskich (Departament Tłumaczeń Konferencyjnych Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego) oraz dwutygodniowe praktyki w wybranej jednostce należącej do Konsorcjum EMCI.

Kurs jest zorganizowany w związku z zapotrzebowaniem na tłumaczy konferencyjnych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej.

 

Zajęcia odbywają się od października do czerwca w poniedziałki, środy i piątki między godz. 14.00 a godz. 20.00.

 

Kierownik: prof. Małgorzata Tryuk

 

EUROPEAN MASTERS IN CONFERENCE INTERPRETING:

http://www.emcinterpreting.org/

 

(adres szczególnie ważny dla osób ubiegających się o stypendia UE)

Rekrutacja 2012/2013

REKRUTACJA NA ROK 2012/2013 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

 

 

Warunki przyjęcia:

 1. Dyplom magistra (przyjmujemy tymczasowo zaświadczenia o ukończeniu studiów i obronie pracy).
 2. bardzo dobra znajomość dwóch z następujących języków obcych:
  • język angielski
  • język francuski
  • język niemiecki
  • język hiszpański
  • zdanie testu kwalifikacyjnego.

   

  Zgłoszenia:

  Miejsce i termin składania dokumentów: 

  ul. Dobra 55, sekretariat ILS pok. 00.101

   

  I termin:

  w tygodniach: 11 czerwca – 21 czerwca 2012 r.

  w godz. 10.00-13.00 tylko poniedziałek i czwartek

   

  II termin:

  w tygodniach: 16 sierpnia – 30 sierpnia 2012 r.

  w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do czwartku

   

  Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu podań na kurs

  1. ksero dyplomu magistra oraz oryginał dyplomu do wglądu
  2. podanie o przyjęcie
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy
  4. 3 zdjęcia

   

  Test kwalifikacyjny z języków obcych: 3-4 września 2012 polega na próbie tłumaczenia konsekutywnego (ustnego) krótkich tekstów z dwóch języków obcych na język polski. Tłumaczenie konsekutywne polega najpierw na wysłuchaniu tekstu a potem na jego przetłumaczeniu. Test jest tylko próbą takiego tłumaczenia a nie profesjonalnym tłumaczeniem konsekutywnym.

   

  Kurs jest płatny. Opłata wynosi 6100 zł za każdy semestr.

  UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się wystarczającej liczby studentów dla każdej grupy językowej.

   

  Termin rozpoczęcia zajęć: 1 października 2012

  Uczestnicy kursu mogą ubiegać się o stypendia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

   

  Osoby zakwalifikowane na kurs:

  • otrzymują indywidualne zawiadomienia o przyjęciu
  • podpisują umowę o warunkach odpłatności za kurs (wzór umowy)
  • podpisują załącznik do umowy - informację o warunkach płatności (wzór załącznika)

   

  Poniżej dane dotyczące konta ILS:

   

  Właściciel konta:

  Uniwersytet Warszawski

  Wydział Lingwistyki Stosowanej

  Instytut Lingwistyki Stosowanej

  ul. Dobra 55

  00-312 Warszawa

  Numer konta:

  91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

  Tytuł wpłaty:

  Opłata za kurs EMCI w ILS UW

   

  Informacje:

  Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

  ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

  Sekretariat, pok. 00.101 (parter)

  tel. +48 22 5526033

  fax +48 22 5526032

  e-mail: ils(at)uw.edu.pl

   

  Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

   


   


   


   


   


  © Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies