dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
Pokój 1.045
E-mail a.kalata(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorki 13.00-14.00; czwartki 10.30-11.30

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki stosowanej i translatoryki, ILS, Uniwersytet Warszawski, 2015

 

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka migowa i porównawcza (języków migowych i fonicznych)
 • etycyzacja i profesjonalizacja zawodu tłumacza języka migowego
 • lingwistyka migowa
 • socjolingwistyka migowa
 • kultura Głuchych

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (mówienie)
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (pisanie)
 • semiotyka społeczna (ćwiczenia)
 • trening interkulturowy
 • warsztat tłumacza języka migowego (wykład i ćwiczenia)

 

Doświadczenie organizacyjne:

 • 2015: „To say or not to say – challenges of interpreting from sign language to spoken language” – międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (efsli), Warszawa
 • 2011: „Teoria i praktyka przekładu PJM. Tłumacze siłą Głuchych” – pierwsza ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
 • 2011: „Sign Linguistics” – pomoc przy organizacji konferencji Pracowni Lingwistyki Migowej UW
 • 2011: „Eurosign Interpreter” – międzynarodowy kurs pilotażowy dla Głuchych tłumaczy w ramach projektu unijnego (Pracownia Lingwistyki Migowej UW)
 • 2004: GlobE:  „Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse” – pomoc przy organizacji konferencji Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych:

 • 2010: członek Pracowni Języka Migowego przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki  przy  Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • od 2009: Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM)

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies