dr Tomasz Korybski

Stanowisko adiunkt; opiekun praktyk tłumaczeniowych sekcji języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
Pokój 00.108
Telefon +48 22 5526081
E-mail tkorybski(at)gmail.com
Dyżury wtorki 13:00-14:00; czwartki 15:00-16:00

Stopnie naukowe:

  • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 1999
  • doktor nauk humanistycznych

  Zainteresowania naukowe:

  • dydaktyka translacji (tłumaczenia ustne i pisemne)
  • socjolingwistyka

  Doświadczenie zawodowe

  • działalność tłumaczeniowa, od 2005

  © Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies