dr Tomasz Korybski

Stanowisko adiunkt; opiekun praktyk tłumaczeniowych sekcji języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
Pokój 00.108
Telefon +48 22 5526081
E-mail tkorybski(at)gmail.com
Dyżury 18.09.2017: 11:00-13:00, 21.09.2017: 16:00-17:30

Stopnie naukowe:

  • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 1999
  • doktor nauk humanistycznych

  Zainteresowania naukowe:

  • dydaktyka translacji (tłumaczenia ustne i pisemne)
  • socjolingwistyka

  Doświadczenie zawodowe

  • działalność tłumaczeniowa, od 2005

  © Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies