dr Agnieszka Rumianowska

E-mail a.rumianowska(at)uw.edu.pl

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; specjalność: glottodydaktyka; Uniwersytet Warszawski, 2006
 • magistrer filologii germańskiej; Uniwersytet Łódzki, 1995

Studia podyplomowe:

 • Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2013

Zainteresowania naukowe:

 • glottodydaktyka,
 • psycholingwistyka,
 • komunikacja interpersonalna ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów

Doświadczenie dydaktyczne:

 • od 2006: starszy wykładowca w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 • 2000-2006: asystent w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 
 • 1998-2000: wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Płocku
 • 1996-1997: nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Małachowskiego w Płocku
 • 1995-1996: lektor na Politechnice Warszawskiej w Płocku

Doświadczenie praktyczne (zawodowe) uzyskane poza szkolnictwem wyższym:

 • Nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Małachowskiego w Płocku
 • Nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Płocku, nauczyciel dyplomowany
 • Mediator w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku (2013-2014)
 • Mediator w Sądzie Okręgowym w Płocku (od roku 2014)

Doświadczenie organizacyjne:

 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku
 • Członek Senatu PWSZ Płock
 • Organizacja konferencji naukowych
 • Współpraca przy tworzeniu programów kształcenia na studiach I i II stopnia

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies