mgr Julita Śmigielska

Stanowisko doktorantka
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 1.050
E-mail julitasmigielska(at)uw.edu.pl
Dyżury poniedziałki 15.30-16.30 (po uzgodnieniu)

Stopnie naukowe i wykształcenie:

 • magister lingwistyki stosowanej (z wyróżnieniem), Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Duszak
 • w trakcie: studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, specjalizacja: językoznawstwo, opiekun naukowy: dr hab. Łucja Biel

 

Zainteresowania naukowe:

 • (krytyczna) analiza dyskursu
 • semiotyka społeczna
 • dyskurs nowych mediów
 • językoznawstwo korpusowe

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • analiza dyskursu – wykład
 • analiza dyskursu - ćwiczenia

 

Udział w projektach naukowych:

 • Eurolekt - unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, (kierownik grantu dr hab. Łucja Biel), grant NCN nr 2014/14/E/HS2/00782, Sonata BIS, 2015-2018 - wykonawca

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Członek International Systemic Functional Linguistics Association
 • Członek Pracowni Badań Korpusowych

 

Doświadczenie organizacyjne:

 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji Translating Europe Workshop. Forum on Quality in Legal Translation. Warszawa, 06.06.2016
 • Członek komitetu organizacyjnego sympozjum Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa - im memoriam Prof. Anny Duszak (1950-2015). Warszawa, 18.11.2016
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji Translating Europe Workshop. Forum on New Translation Technologies: How to Link Productivity and Quality. Warszawa, 12.12.2016

 

Kursy i szkolenia:

 • Warsztaty WordPress w komunikacji naukowej, Laboratorium Humanistyki Cyfrowej, Uniwersytet Warszawski, 2016
 • Kurs Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation. Lancaster University, MOOC, 2016
 • Kurs Digital Accessibility, University of Southampton, MOOC, 2016
 • Szkolenie Myślenie wizualne – elementy notowania rysunkowego w dydaktyce akademickiej, UOUW, 2017
 • Szkolenie Podstawy i obliczenia wskaźnika Impact Factor. Clarivate Analytics, 2017.

   

 

Referaty wygłoszone na sesjach i konferencjach naukowych:

 • Komunikowanie wiedzy i informacji w dyskursach (po)nowoczesności, Warszawa, 3.02.2017 (Referat pt. „Komunikowanie informacji za pośrednictwem unijnych stron internetowych przeznaczonych dla obywateli”)
 • Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa - im memoriam Prof. Anny Duszak (1950-2015), Warszawa, 18.11.2016 (Referat pt. „Zróżnicowanie gatunkowe eurolektu – analiza zbitek leksykalnych”, dr hab. Łucja Biel, Dariusz Koźbiał, Julita Śmigielska, Katarzyna Wasilewska)
 • Poznań Linguistic Meeting. Linguistic data: a fresh look. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 15-17.09.2016 (Referat pt. “Discursive construction of the ‘Other’ in the Polish press articles on migration crisis”)
 • GlobE. East-West European Forum on Discourse. Past, present and future of discourse studies, Warszawa 2015  (Referat pt. “Legitimating the annexation of Crimea in Russian political discourse”)
 • Swoi-Inni-Obcy w Dyskursie Publicznym, Warszawa 2015
 • Quo Vadis Lingua, Warszawa 2015 

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies