dr Christine Martinez

Stanowisko adiunkt
Zakład Semiotyki
Pokój 1.045
E-mail christine.martinez(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorki 13:00-14:00; czwartki 12:00-13:00

Stopnie naukowe:

 • Licencjat (specjalność: nauczanie języka francuskiego), Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, 2010
 • Magister filologii romańskiej (dyplom z wyróżnieniem), Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, 2012
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, 2016

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo korpusowe
 • analiza dyskursu w kontekście
 • kolokacje
 • socjolingwistyka

Doświadczenie dydaktyczne:

 • praktyczna nauka języka francuskiego - kompetencje zintegrowane
 • gramatyka stosowana
 • wybrane zagadnienia językoznawcze - relacje rozmówców w świetle teorii interakcji
 • lektoraty jęz. francuskiego
 • język francuski ekonomiczny, prawniczy i w administracji
 • wypowiedź pisemna
 • wypowiedź ustna
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2016-
 • Lektor, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, 2016 –
 • Doktorantka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Warszawa, 2012-2016
 • Nauczyciel akademicki, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Warszawa, 2014-2016
 • Nauczyciel języka francuskiego, XXI LO, Warszawa, 2010-2011
 • Lektor, Szkoła Języka Francuskiego ”Espace Francais”, Warszawa, 2010-2011
 • Lektor, Fundacja Nauki Języków Obcych ”Linguae Mundi”, Warszawa, 1998-1999
 • Lektor, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego, Szczecin, 1994-1995
 • Lektor, Centrum Języków Obcych "PROGRESS", Szczecin, 1994-1995
 • Nauczyciel języka francuskiego, VII LO, Szczecin, 1993-1995

Doświadczenie organizacyjne:

 • członek komitetu organizacyjnego 2 konferencji: Journées d’études, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • członek komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszu z okazji 70-tych urodzin prof. Krzysztofa Bogackiego, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji: Le discours oral et le discours écrit (officiel, littéraire, journalistique, spontané): leurs corrélations, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, 2014

Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

 • 2014, referat w sesji plenarnej pt. „La circulation et la vulgarisation de N+ adj. vert dans les médias francophones”,  Konferencja La Cyberlougha : plurilinguisme, contact des langues et nouvelles formes d’expressions linguistiques au maghreb «, 6-8.12.2014, Université Ibn Badis w Mostaganem (Algieria) przy współpracy z Remate (Réseau maghrébien des technolectes), Laboratorium Badawczym ELILAF (environnement linguistique et usages du français en Algérie) i  Laboratorium « Langage et société », Mostaganem, Algieria
 • 2014, referat pt. „Évolution de écotourisme et ses quasi-synonymes dans les médias français”, Konferencja Analyse des Discours et des Objets Signifiants, 3-4.12.2014, Université d’Oran (Algieria) przy współpracy z Laboratorium LOAPL, Oran, Algieria
 • 2014, referat pt. „Les collocations avec l’adjectif vert dans le discours médiatique et ses nouvelles contextualisations”, Konferencja Le discours oral et le discours écrit (officiel, littéraire, journalistique, spontané) : leurs corrélations,  14-17.10.2014, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, Warszawa

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies