prof. UW dr hab. Adam Elbanowski

Pokój 1.048
E-mail adam_elbanowski(at)op.pl

Stopnie naukowe:

 • magister hispanistyki (1978: Katedra Iberystyki, Wydział Neofilologii UW;
 • Doktorat (1986);
 • Habilitacja (1999);
 • Profesor UW (2002).

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • studium doktoranckie 1978-1980 (Wydział Neofilologii UW);
 • MSZ: Kursy dyplomatyczne (1991-1992);
 • Ambasada RP w Kolumbii i Ekwadorze (1992-1997).

Zainteresowania naukowe:

współczesna literatura hispanoamerykańska, teoria literatury, współczesna proza światowa, kroniki podboju i odkrycia Ameryki, kultury prekolumbijskie na obszarze Kolumbii, problematyka społeczno-polityczna współczesnej Kolumbii, przekład literacki, teorie fantastyki, twórczość Jorge Luisa Borgesa.

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • 1981-2001: wykładowca w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW;
 • 2001-2012: wykładowca w Centrum Studiów Latynoamerykańskich - CESLA, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski;
 • 2009: p.o. dyrektora CESLA;
 • 2008-2012: Dyrektor Instytutu Ameryk i Europy UW;
 • od 2012: wykładowca w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej IKSI (Wydział Lingwistyki Stosowanej UW).

Działalność akademicka:

wykłady, seminaria licencjackie, magisterskie i doktoranckie (studia dzienne, wieczorowe i podyplomowe: UW i Uniwersytet SWPS), prowadzenie prac doktorskich (UW i Uniwersytet SWPS, udział w pracach komisji doktoranckich i habilitacyjnych.

 

Działalność naukowa:

 • publikacje książkowe (7),
 • artykuły i referaty (ok. 100),
 • udział w sesjach krajowych i zagranicznych.

Realizowane projekty badawcze:

 • W latach 2009-2013 kierownik międzynarodowego grantu MNiSW „Ameryka Łacińska XXI wieku”, CESLA UW (Umowa nr 1292/B/H03/2008/35).

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 • „Obraz Nowego Świata w dyskursie encyklopedycznym”,
 • „Indianie i Hiszpanie: problematyka akulturacji w Nowym Świecie”.

Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:

 • Od roku 2007 członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 • Członek komitetu redakcyjnego Revista del CESLA i kwartalnika Ameryka Łacińska oraz kierownik serii „Studia i Materiały” (Wydawnictwa CESLA UW).
 • Członek rady naukowej „Studi@ naukowe” IKLA UW.
 • Członek rady naukowej MISH.
 • Członek Red Internacional Literatura hispanoamericana y sus valores (koordynator: Universidad de La Sabana, Chía -  Kolumbia).

Nagrody i wyróżnienia:

 • kilkakrotnie nagrody indywidualne Rektora UW.

Wykłady i warsztaty gościnne (zagraniczne):

Hiszpania (Universidad de Oviedo, CSIC Madryt i Sewilla), Niemcy (Freie Universität Berlin, Uniwersytet Passau), Portugalia (Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa), Włochy (Università degli Studi di Salerno), Chorwacja (Knjižnice grada Zagreba),  Kolumbia (m.in. Universidad de la Sabana - Chía, Universidad Nacional - Bogotá, Universidad Javeriana - Bogotá, Academia de la Lengua – Bogotá), Ekwador (m.in. Universidad San Francisco de Quito), Argentyna (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza).

 

Inna działalność:

 • twórczość własna – eseistyka oraz proza (dwie książki),
 • przekłady literackie (14 przekładów z literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej),
 • programy radiowe i telewizyjne (literatura hispanoamerykańska, kultura hiszpańska, kultury prekolumbijskie),
 • współpraca z wydawnictwami (prowadzenie serii „Dzieła wybrane J.L.Borgesa” w Wydawnictwie Prószyński, konsultant i recenzent wewnętrzny (literatura hiszpańskojęzyczna).

 

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies