Pracownia Japońskiego Językoznawstwa Stosowanego

Kierownik: dr hab. Jarosław Pietrow

 

Członkowie Pracowni:

 

Osoby współpracujące w ramach zespołu badawczego:

 • prof. dr Yuriko Sunakawa (Państwowy Instytut Języka Japońskiego w Tokio)
 • prof. dr hab. Romuald Huszcza
 • prof. dr Motoki Nomachi (Uniwersytet Hokkaidō w Sapporo)
 • dr hab. Bartosz T. Wojciechowski
 • dr Jan Wiślicki
 • dr Dariusz Głuch
 • mgr Misa Miyata
 • mgr Kenji Miura (doktorant)

 

Obszary badań:

 • konfrontatywna gramatyka japońsko-polska i jej zastosowania glottodydaktyczne
 • translatoryka japońsko-polska
 • lingwistyka antropologiczna i kulturowa jako nurt lingwistyki japońskiej
 • grafemika języka japońskiego jako dziedzina dydaktyki językowej i glottodydaktyki
 • leksykologia i semantyka japońszczyzny w nauczaniu języka
 • japońskie kompendia leksykograficzne i ich zastosowanie glottodydaktyczne

 

Planowane badania:

 • konstrukcje z tzw. keishiki meishi w nauczaniu gramatyki japońskiej
 • glottodyaktyka honoryfikatywności japońskiej w polskim środowisku językowym
 • nowe koncepcje nauczania sinojapońskiego pisma ideograficznego
 • translatoryka japońsko-obcojęzyczna w kontekście antropologicznym i kulturowym

 

Planowane spotkania naukowe:

 • sympozjum Pracowni 2018

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies