Stypendium Rektora (za wyniki w nauce)

Stypendium Rektora przysługuje studentom wyróżniających się wynikami w nauce. Do uzyskania stypendium wymaga jest określona średnia ocen uzyskanych na koniec roku akademickiego.

Więcej informacji o stypendium Rektora znajdą Państwo na tablicy informacyjnej Komisji Stypendialnej ILS oraz na stronie internetowej Komisji.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest tym studentom, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Aby je otrzymać, należy udokumentować dochód, jaki rodzina studenta uzyskuje miesięcznie w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Więcej informacji o stypendium naukowym znajdą Państwo na tablicy informacyjnej Komisji Stypendialnej ILS oraz na stronie internetowej Komisji.

Komisja stypendialna

Wszelkie sprawy związane ze stypendiami załatwiane są przez Komisję Stypendialną ILS. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Samorządu Studentów ILS UW, w zakładce "Komisje stypendialne".

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies