dr Joanna Siecińska

Pokój 1.048
E-mail

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (dyplom z wyróżnieniem)

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 

 • kurs Protokół dyplomatyczny, Uniwersytet Warszawski (I-II 2017),
 • kurs Skuteczne negocjacje, Step by Step (II 2017)

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo francuskie i angielskie,
 • argotologia (nauka o językach środowiskowych/ żargonach),
 • socjolingwistyka,
 • frazeologia,
 • translatoryka,
 • glottodydaktyka,
 • interkulturowość

Doświadczenie dydaktyczne:

 • II 2009 - IX 2010: Katedra Filologii Romańskiej, Uniwersytet Łódzki, prowadzenie zajęć z praktycznej nauki języka francuskiego wśród studentów I, II i IV roku:

  • gramatyka praktyczna,
  • język specjalistyczny,
  • zintegrowane sprawności językowe,
  • tłumaczenie tekstów specjalistycznych

 

Udział czynny w konferencjach naukowych:

 • III Międzynarodowa Konferencja Argotologiczna, Standard et périphéries de la langue, Łódź, 13-15 listopada 2008 r.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Argotologiczna, Expressivité versus identité dans les langues, Brno, Republika Czeska, 19-21 lutego 2010 r.
 • XV Szkoła Doktorska Krajów Wyszehradzkich, Approches diverses de l’interculturalité francophone en Europe centre-orientale, Pécs, Węgry, 6-8 maja 2010 r.
 • III Konferencja Międzynarodowa, Humour - Theories, Applications, Practices, Piotrków Trybunalski, 20-21 września 2010 r.
 • I Międzynarodowa Konferencja Francuskiej Frazeologii i Paremiologii, L’état des recherches et les tendances du développement, Łódź, 2 - 4 grudnia 2010 r.
 • V Międzynarodowa Konferencja Argotologiczna, Registres de langue et argot(s) - Lieux d'émergence, Vecteurs de diffusion, Leipzig, Niemcy, 31 marca - 2 kwietnia 2011 r.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Argotologiczna, Argot(s) et variations, Innsbruck, Austria, 6-9 czerwca 2012 r.
 • XVII Szkoła Doktorska Krajów Wyszehradzkich, Outils théoriques, notions et concepts. Les enjeux méthodologiques en littérature, linguistique, didactique et traductologie. Telč, Czechy, 20-23 września 2012 r.
 • VII Międzynarodowa Konferencja Argotologiczna, Fonctions identitaires en situations diglossiques : argots – dialectes – patois, Łódź, 25-27 listopada 2013 r.

Stypendia:

 • IX 2012 – XII 2012: stypendium badawcze rządu francuskiego + wyjazd badawczy finansowany z dotacji dla młodych naukowców UŁ, Uniwersytet Kartezjusza w Paryżu (Paris 5 - Sorbonne)
 • XI 2009 – XII 2009: stypendium badawcze rządu francuskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Kartezjusza w Paryżu (Paris 5 - Sorbonne)
 • IX 2007 – IX 2008: stypendium naukowe Erasmus, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Kartezjusza w Paryżu (Paris 5 - Sorbonne)

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies