dr Ewa Kozioł-Chrzanowska

Pokój 1.048
E-mail ewa.koziol06(at)gmail.com
Dyżury

Wykształcenie:

 • 2014 r. – doktor nauk humanistycznych (z wyróżnieniem; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego),
 • 2008 r. – magister filologii polskiej (z wyróżnieniem; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Zainteresowania naukowe:

 • leksykografia i metaleksykografia,
 • frazeologia i frazematyka polonistyczna.

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • lektorat języka polskiego (Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego),
 • cykl wykładów popularnonaukowych poświęconych polszczyźnie (Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenia „Karan”),
 • ćwiczenia z kultury języka polskiego/języka polskiego jako narzędzia tłumacza (Wydział Polonistyki i Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego),
 • konwersatorium stylistyczne (Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego),
 • szkolenia z poprawnej i komunikatywnej polszczyzny dla pracowników urzędów (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS).

 

Doświadczenie zawodowe:

 • asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego (Instytut Języka Polskiego PAN).

 

Udział w projektach badawczych:

 • od 2013 – Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr projektu: 0016/NPRH2/H11/81/2013), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki,
 • 2017 – finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego ze środków MNiSW (decyzja DIR/WK/2016/02 z 30 maja 2016 r.) na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciu CLARIN ERIC — European Research Infrastructure Consortium: Common Language Resources and Technology Infrastructure na podstawie Umowy Konsorcjum naukowego zawiązanego w celu realizacji Projektu pt. „CLARIN—Polskie wspólne zasoby jezykowe i infrastruktura technologiczna”, 2017, Instytut Podstaw Informatyki PAN, wykonawca (weryfikacja i korekta tekstów Korpusu Wypowiedzi Parlamentarnych),
 • 2013–2015 – Potoczne reprodukty języka polskiego. Analiza formalna, semantyczna i pragmatyczna na materiale rubryki „Przekroju” Heca hecą (nr projektu: 2012/05/N/HS2/00627), program „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, kierownik projektu: Ewa Kozioł-Chrzanowska,
 • 2009–2012 – Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny (nr projektu: R 17 004 03), projekt badawczy rozwojowy MNiSW, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki,
 • 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 – środki na realizację projektów badawczych przyznane w ramach konkursów na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW (w r. 2011 i 2012) oraz Instytutu Języka Polskiego PAN (w r. 2015, 2016, 2017); funkcja kierownika projektów.

 

Członkostwo w gremiach naukowych:

 • Sekcja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN (współpracownik),
 • Zespół Ortograficzno-Onomastyczny  Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (członek),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (członek).

 

Inne:

 • rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw podręczników (w zakresie opiniowania podręczników pod względem językowym),
 • dorobek leksykograficzny: autorstwo ok. 3000 haseł w Wielkim Słowniku Języka Polskiego  PAN.
foto

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies