mgr Kamil Zubrzycki

Stanowisko doktorant
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 1.050
E-mail kamil.zubrzycki(at)uw.edu.pl

Wykształcenie i stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa (język angielski i niemiecki), Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 2008;
 • studia doktoranckie, Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania), Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (kontynuacja).

Zainteresowania naukowe:

 • pragmatyka interkulturowa
 • pragmatyka interjęzyka
 • akwizycja języka drugiego (hipoteza okresu krytycznego i czynnik wieku, różnice indywidualne w akwizycji języka drugiego, użytkownicy języka drugiego o poziomie biegłości zaawansowanym lub zbliżonym do mówców rodzimych)
 • bilingwizm oraz multilingwizm
 • glottodydaktyka

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (język angielski)

Doświadczenie zawodowe:

 • lektor języka angielskiego i hiszpańskiego (kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English oraz Diploma de Español como Lengua Extranjera, język biznesowy)
 • public relations (analiza publikacji prasowych, kontakty z mediami, tłumaczenia specjalistyczne m.in. z zakresu nieruchomości, zarządzania obiektami handlowymi, transportu oraz przemysłu opakowaniowego)

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • „Prawiek – miejsce w centrum Polski czy wszechświata?” (tłumaczenie nazw własnych oraz elementów kulturowych w prozie Olgi Tokarczuk) – Język Trzeciego Tysiąclecia V, TERTIUM, Kraków, marzec 2008
 • „Zapożyczenia jako dyskursywny środek konstruowania tożsamości społecznej” – Sympozjum naukowe poświęcone pamięci Prof. Anny Duszak, ILS UW, listopad 2016
 • „The role of formulaic language in constructing common ground in intercultural communication” – Konferencja z cyklu Umysł. Kultura. Komunikacja („Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej”), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wrzesień 2017
zubrzycki

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies