mgr Katarzyna Wilk

Pokój 1.048
E-mail kwszkola(at)gmail.com

Stopnie naukowe:

  • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, języki: hiszpański, angielski

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

  • Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (CESLA UW, studia podyplomowe),
  • 101 mitów kryminalistyki (Uniwersytet Otwarty UW),
  • Najciekawsze eksperymenty w psychologii - konfrontacje (Uniwersytet Otwarty UW),

Doświadczenie dydaktyczne:

  • 5 lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie,
  • 2 lata w Gimnazjum nr 165 w Warszawie,
  • rok w szkole podstawowej w Burgos w Hiszpanii (zajęcia pozalekcyjne),
  • 10 lat w centrum językowym The Tower w Warszawie (kursy stacjonarne i firmowe)

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies