dr Joanna Lewińska

Pokój 1.048
E-mail j.lewinska(at)uw.edu.pl

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • magister  filologii  angielskiej,  Instytut  Filologii  Angielskiej,  Uniwersytet  im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zainteresowania naukowe:

 • Językoznawstwo stosowane
 • Psycholingwistyka
 • Interdyscyplinarne aspekty dwujęzyczności oraz wielojęzyczności
 • Edukacja wielojęzyczna oraz wielokulturowa w krajach Unii Europejskiej
 • Polityka językowa w krajach Unii Europejskiej
 • Język angielski jako lingua franca.
 • Akwizycja języka pierwszego oraz języków obcych
 • Glottodydaktyka ogólna oraz glottodydaktyka języka angielskiego
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Wprowadzenie do komunikacji językowej oraz interkulturowej
 • Glottodydaktyka języka angielskiego
 • Dydaktyka dwujęzyczności oraz wielojęzyczności
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Nauczanie specjalistycznego języka angielskiego
 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 • Zajęcia w formie e-learningu
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Opieka nad pracami dyplomowymi:

 • promotor 50 prac magisterskich,
 • promotor 35 prac licencjackich,
 • promotor 36 prac podyplomowych, Podyplomowe Studium Metodyki Nauczania Języka Angielskiego, Szkoła Wyższa „Olympus” Warszawa.

 

Międzynarodowe doświadczenie dydaktyczne:

 • Ghent University College, 04. 2015, Ghent, Belgia
 • Universita degli Studi di Torino, 03.2015, Turyn, Włochy
 • St. Mary’s University College, Queen’s University, 01. 2014, Belfast, UK
 • Linnaeus University, 05.2013, Kalmar, Szwecja
 • Instituto Politécnico de Santarém, 04.2013,  Santarém, Portugalia

 

Kursy oraz szkolenia:

 • Kurs  dla  metodyków  języka  angielskiego-  ,,A  course  for  teachers  of  English didactics”, “Language in London – the British Council”, 02.2014, Londyn
 • Szkoła  Letnia  Rady  Europy:  ,,A  Summer  School  -  Promoting  Participation”. 29.06.2014- 06.07.2014, The Academy of Bad Wildbad, Niemcy
 • Wizyta studyjna ,,Leadership in education”, 20.09.-25.09.2013, Hannover, Niemcy

 

Stypendia:

 • Stypendium Naukowe Komisji Europejskiej EM A2 Sigma Agile, 2017
 • Stypendium Szwajcarskiej Fundacji Nauki, 2014
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe w 2008r.

 

Funkcje akademickie:

 • Pełniłam funkcję opiekuna naukowego Koła Studenckiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 2003-2004 oraz w Szkole Wyższej - Wszechnica Polska w Warszawie 2010-2013
 • Brałam udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego CKNJOiEE 2013-2015, na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW 2004-2009 oraz w Kolegium Językowym w Białymstoku, 2005-2008
 • Pełniłam  funkcję  Sekretarza  Naukowego  Pracowni  Dyskursów  Zawodowych, Uniwersytetu Warszawskiego 2005-2006
 • Brałam udział w pracach Senatu Szkoły Wyższej im. R. Kudlińskiego „Olympus” w Warszawie 2005-2007

 

Wykłady gościnne:

 • Polska Akademia Nauk, 16.11.2016, Warszawa
 • Queen’s University, St. Mary’s University College, 20. 01. 2014. Belfast, UK
 • Niedersächsisches, Landens Institut für schulische Qualitätsentwicklung (NQL), 24.09.2013, Hannover, Niemcy

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 • „Edukacja wobec migracji. Język – kultura – tożsamość”. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 18-19.09. 2017.
 • „Edukacja początkowa – zmiany i kontynuacja”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Moden, Gdynia 7- 9. 04.2017.
 • The Alpen-Adria Universität, The Austrian Literacy Association, European Conference on Literacy, Klagenfurt, Austria 13-16.07.2015.
 • The International Conference on Bilingualism, University of Malta, Valetta, Malta, 23.-25.03.2015.
 • 3rd Conference of International Society for the Linguistics of English, “Building bridges - Inter and intra-disciplinary research”, University of Zurich, Switzerland. 24.08.2014- 27.08.2014.
 • The International Conference: “Language Learning 2 to 6: International perspectives on early years plurilingualism”, European University, Nicosia, Cyprus. 23.05-25.05. 2014.
 • 14th International Conference on Minority Languages, University of Graz, Austria 11- 14.09.2013.
 • The International Conference: “English in Europe: Debates and Discourses”, University of Zaragoza, Spain 01-02.11.2012.
 • “Tendencies and research perspectives in foreign language didactics of the 21st century”. Szkoła Wyższa, Wszechnica Polska, Warszawa, 2012.
 • 6th International Conference: “Stereotypes in international communication”. Szkoła Wyższa, Wszechnica Polska, Warszawa, 2011.
 • “Languages of the 3rd Millennium”, Kraków 2010.
 • 8th Wielkopolskie Didactic Forum, Adam Mickiewicz University, “Evaluation in education: Competences and responsibility of teachers”. Poznań- Ślesin 2010.
 • 5th International Conference: “The tradition and new perspectives of cultural dialogue”, Szkoła Wyższa Wszechnica Polska, Warszawa, 2009.
 • A Scholarly Session: “Foreign Language Didactics: the theory and practice”. Szkoła Wyższa Wszechnica Polska, Warszawa, 2009.
 • Annual Conference of Modern Language Association of Poland (PTN). Kalisz, 2008.
 • 6th   Wielkopolskie  Didactic  Forum,  Adam  Mickiewicz  University „Evaluation  and innovation in didactics”. Poznań-Ślesin 2008.
 • International  Conference  of  Catholic  University  in  Lublin:  ”Creating  the  school identity: the past, the presence and the future”. Kazimierz-Dolny 2008.
 • International Scholarly Meetings in St. Marienthal, Germany, 2008.
 • Scientific  Symposium  of  Polish  Society  of  Behavioral  Psychology,  Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.
 • Annual  Conference of  Modern  Language Association  of Poland (PTN).  Wrocław 2007.
 • A Scholarly Session: “Education in a society”. Zakopane. 2006.
 • An  Interdisciplinary  Scientific  Conference:  “Faces  of  Internet  in  communicative sphere in the 21st century”. Elbląg 2006.
 • Annual  Conference  of  Modern  Language  Association  of  Poland  (PTN),  Kraków, 2006.
 • 3rd    International  Conference:  “Linguistic  education  of  children”.  University  of Gdańsk. 2006.
 • A Scholarly Session: “Communication in higher education”, Lądek- Zdrój. 2006.
 • A Scholarly Session: “Internet web page as an object of scientific research”, Duszniki- Zdrój. 2006.
 • 18th  International Conference on Foreign / Second Language Acquisition, Szczyrk. 2006.
 • 3rd Scholarly Session: “Professional Discourse”, University of Warsaw, 2006.
 • 1st  Scholarly Session: “Translating texts for special purposes” University of Warsaw, 2005.
 • “Being  a  teacher:  a  profession  or  the  art?”  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej. Warszawa 2005.
 • „Anatomia  szczęścia.  Pozytywne  emocje  w  językach  i  kulturach  świata”,  Sesja Naukowa Instytutu Lingwistyki Stosowanej, UW, Warszawa, listopad 2003
 • “New Perspectives in Applied Linguistics”, Częstochowa, Akademia Polonijna, 2001.

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies