mgr Miłosz Drewniak

Stanowisko doktorant
Pokój 1.050
E-mail m.drewniak4(at)uw.edu.pl
Dyżury po uzgodnieniu

Wykształcenie:

  • magister filologii polskiej, specjalizacja: Sztuki widowiskowe, Uniwersytet Wrocławski (praca magisterska pod kierunkiem dra hab. Sławomira Bobowskiego, prof. UWr, obroniona w 2015 roku)
  • licencjat – filologia polska, Uniwersytet Wrocławski
  • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: dr hab. Przemysław E. Gębal, prof. UW

Studia podyplomowe:

  • nauczanie języka polskiego jako obcego, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainteresowania naukowe

  • glottodydaktyka polonistyczna
  • antropologia kulturowa, relacja język-kultura
  • filmoznawstwo, międzykulturowa dydaktyka filmu

Doświadczenie dydaktyczne:

  • nauczanie języka polskiego cudzoziemców na Uniwersytecie Jagiellońskim i w korporacjach

Działalność naukowa:

  • wygłoszenie referatu p.t. Salinger, Tarantino i my – kilka słów o literackich właściwościach filmów Quentina Tarantino na konferencji filmoznawczej Quentin Tarantino – dialogi z popkulturą (gospodarz – Uniwersytet Gdański)
  • publikacja w periodyku filmoznawczym: M. Drewniak, Lotem albatrosa – Barton Fink jako artysta modernistyczny, „Studia Filmoznawcze” 2015, nr 36, s. 165 – 180.
Drewniak Miłosz

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies