mgr Grzegorz Kulesza

Stanowisko doktorant
Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
Pokój 1.050
E-mail g.kulesza(at)uw.edu.pl

Stopnie naukowe:

  • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem dra Tomasza Konika w roku 2016
  • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: dr hab. Ewa Gruszczyńska

Zainteresowania naukowe

  • język nowych mediów
  • wspólnoty dyskursu i relacje między nimi
  • zapożyczanie i ujednolicanie wzorców dyskursu
  • dyskurs polityczny i retoryka
  • kultura i historia języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe:

  • tłumacz pisemny języków angielskiego i francuskiego

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies