mgr Joanna Starzak-Leszczenko

E-mail leszczenko(at)gmail.com

Stopnie naukowe:

  • magister filologii, specjalizacja lingwistyka stosowana, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem dr. Markusa Eberhartera w roku 2010

Studia podyplomowe:

  • Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (2013)

Kursy i szkolenia:

  • Szkoła Prawa Niemieckiego przy WPIA UW

Doświadczenie dydaktyczne:

  • ILS UW, warsztaty z tłumaczeń pisemnych z zakresu gospodarki, finansów i bankowości (j. niemiecki) oraz nauki i techniki (j. rosyjski)

Doświadczenie zawodowe:

  • własna działalność gospodarcza ‒ tłumaczenia pisemne i ustne (od 2013 r.)

Inne:

  • tłumacz przysięgły j. rosyjskiego (od 2013 r.),
  • tłumacz przysięgły j. niemieckiego (od 2015 r.)

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies