dr Ewa Maciejewska-Stępień

Pokój 1.048
E-mail e.m.maciejewska(at)uw.edu.pl

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Master of Arts, Youngstown State University (USA)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Zainteresowania naukowe:

 • glottodydaktyka
 • przyswajanie języka
 • kształcenie dwujęzyczne
 • komunikacja międzykulturowa

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej
 • Proseminarium magisterskie z glottodydaktyki
 • Pisanie tekstów naukowych
 • Zagadnienia komunikacji międzykulturowej
 • Współczesne tendencje w językoznawstwie
 • Język a kultura
 • Nauczanie systemów i sprawności językowych

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies