mgr Justyna Kreńska

Pokój 1.048
E-mail jkrenska(at)gmail.com

Wykształcenie:

 • magister lingwistyki stosowanej (języki niemiecki i angielski), ILS UW

 

Studia podyplomowe:

 • Negocjacje i mediacje, Uniwersytet SWPS
 • Szkoła Prawa Niemieckiego, WPiA UW

 

Kursy i szkolenia:

 • Rachunkowość, ekonomia i prawo w prowadzeniu działalności gospodarczej, UO UW
 • Prawo i język – wykłady z zakresu komunikacji prawniczej i urzędowej, ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu i pisaniu pism prawnych i urzędowych, UO UW
 • Prawo UE, Textem
 • Prawo administracyjne, Textem
 • Finanse dla tłumaczy, Textem
 • Prawo handlowe, weksle, giełda papierów wartościowych, BPP Professional Education
 • Ubezpieczenia, bankowość i instrumenty finansowe dla tłumaczy, BPP Professional Education
 • Rachunkowość i finanse dla tłumaczy, BPP Professional Education
 • Tłumaczenie aktów prawnych UE i dokumentów procesowych sądownictwa arbitrażowego, Europejska Izba Arbitrażowa
 • Intensywny kurs tłumaczeń konferencyjnych, FTSK Germersheim
 • Szkolenie dla mediatorów, Polskie Centrum Mediacji

 

Zainteresowania naukowe:

 • tłumaczenia specjalistyczne prawnicze, ekonomiczne i sądowe
 • dydaktyka przekładu specjalistycznego

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • warsztaty tłumaczeniowe (tematyka prawno-finansowa)

 

Doświadczenie zawodowe:

 • tłumacz przysięgły języków angielskiego i niemieckiego
 • wykładowca w ILS UW (studia dzienne i podyplomowe) i Textem

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies