mgr Anna Kizeweter

Stanowisko doktorantka
Pokój 1.050
E-mail a.kizeweter(at)uw.edu.pl

Wykształcenie:

 • Filologia germańska KUL,
 • Dydaktyka języków obcych WSH

Zainteresowania naukowe:

 • glottodydaktyka szczegółowa języka niemieckiego
 • pedagogika przeżyć
 • psychologia społeczna
 • konstruktywizm glottodydaktyczny
 • pedeutologia

Doświadczenie dydaktyczne w ILS UW:

 • glottodydaktyka szczegółowa języka niemieckiego, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Doświadczenie zawodowe:

 • nauczyciel języka niemieckiego
 • trener spotkań międzynarodowych
 • trener doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych

Laureatka konkursu European Language za projekty:

 • 2011 - Glückskekse - ciasteczko edukacyjne- angażowanie społeczności lokalnej w uczenie się języka niemieckiego
 • 2010 - Jobbörse - CLiL,przedsiębiorczość na lekcji języka niemieckiego
 • 2009 - Tajemniczy ogród - język zawodowy metodą projektu

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 • Kizeweter A., Zintegrowany belfer= zintegrowany uczeń. Nauczyciel języków obcych wobec wyzwań współczesnego świata. I Toruńska Konferencja Integralna "Co może oznaczać integralność w edukacji?" 25-25.02. 2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Kizeweter A., Szczęśliwy uczeń - szczęśliwy nauczyciel. Dobrostan szkolny wyzwaniem dla edukacji, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN z cyklu Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej- konteksty zmian. Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności. Akademia Techniczno-Pedagogiczna. Wydział Humanistyczno- Społeczny. Katedra Pedagogiki. Bielsko-Biała, 25-25.01.2016
 • Kizeweter A., Serce żyrafy + 5 z demokracji - współczesne wyzwania nauczyciela języków obcych. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii", Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 13-14.02.2016
 • Kizeweter A., Holistyczna edukacja językowa. Wpływ relacji w grupie na proces uczenia się, II Toruńska Konferencja Integralna, „Intymność – Rozwój – Edukacja”,17-18.10.17 r. Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Gębal P., Kizeweter A., Sprachlernbiographien versus Lebensbiographien der künftigen DeutschlehrerInnen - Studierenden des Deutschen als Minderheiten- sprache an der Fachhochschule in Neiße, IV Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa, Universitatea Transilvania din Brașov, 5-7.10.2017

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies