dr Agnieszka Piejka

Pokój 1.048
E-mail agapiejka(at)o2.pl

Kariera naukowa:

  • Magisterium w dziedzinie pedagogiki uzyskane na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 roku (dyplom z wyróżnieniem)
  • Doktorat (nauki humanistyczne w zakresie pedagogiki) uzyskany  na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 roku

Zainteresowania naukowe:

  • Pedagogika międzykulturowa (przede wszystkim zagadnienia związane z kształtowaniem tożsamości człowieka i stosunku do inności);
  • Problematyka wychowania dla pokoju.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

  • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego  (od 2017 roku sekretarz w Zarządzie Oddziału warszawskiego PTP) oraz Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka

Działalność organizacyjna:

  • Współorganizator i sekretarz Międzynarodowej Konferencji „Wychowanie estetyczne dziś. W 40. Rocznicę śmierci Herberta Reada”. Wydział Pedagogiczny UW, 2009 rok
  • Członek rady programowej Międzynarodowej Konferencji „Autorytet w wychowaniu człowieka”. Uczelnia Warszawska, 2015 rok

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies