prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow

Stanowisko Profesor zwyczajny
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 00.092
E-mail w.nowikow@uw.edu.pl
Dyżury środy: 11.00-11.30, 16.30-17.00

Stopnie naukowe

 • magister filologii hiszpańskiej, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, 1972
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, 1981
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Łódzki, 1993
 • tytuł naukowy profesora, Uniwersytet Łódzki, 2002
 • profesor zwyczajny, Uniwersytet Łódzki, 2004


Zainteresowania naukowe

 • językoznawstwo hiszpańskie (opisowe i historyczne)
 • język hiszpański w Ameryce
 • językoznawstwo romańskie
 • językoznawstwo kontrastywne
 • semantyka
 • pragmatyka
 • socjolingwistyka
 • lingwistyka etologiczna


Doświadczenie dydaktyczne

 • fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego
 • gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
 • gramatyka historyczna języka hiszpańskiego
 • gramatyka kontrastywna polsko-hiszpańska
 • wstęp do językoznawstwa
 • semantyka i pragmatyka
 • socjolingwistyka
 • seminaria magisterskie


Kierowanie pracami naukowymi

 • obronione prace magisterskie – ponad 200
 • obronione prace doktorskie – 9 (UŁ, UJ, UAM, UWr,)


Pobyty za granicą

a) profesor wizytujący

 • Universidad Autónoma de Puebla (Meksyk): 1988/1989, 1999/2000
 • Universidad de Valladolid (Hiszpania): 1990/1991
 • Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania): 1995
 • Universidad de Guadalajara (Meksyk): 2004/2005

b) wykłady

 • Uniwersytety w Barcelonie, Sewilli, Granadzie, Valladolidzie, Santiago de Composteli, Lugo, Giessen, Udine, Wenecji: 1989-2006

c) kierowanie projektami badawczymii

 • Universidad Autónoma de Puebla: 1999/2000
 • Universidad de Guadalajara: 2004/2005

d) recenzowanie doktoratów i udział w komisjach

 • Universidad de Santiago de Compostela: 1995, 1996
 • Universidad de Valladolid: 1996

e) staże naukowe

 • 6 pobytów na stażach Ministerstw Edukacji i Spraw Zagranicznych Hiszpanii: 1989-2001


Udział w naukowych zespołach redakcyjnych i stowarzyszeniach

 • Komitet Naukowy międzynarodowego czasopisma Moenia. Revista Lucense de Lingüística y Literatura (Hiszpania).
 • Komitet Doradczy międzynarodowego czasopisma Estudios Hispánicos (Uniwersytet Wrocławski).
 • Komitet Naukowy Językoznawczej Serii Colección Grammaton Wydawnictwa Tris Tram, S.L. (Hiszpania).
 • Komitet Doradczy międzynarodowego czasopisma Lodz Papers in Pragmatics (Uniwersytet Łódzki)
 • Komitet Naukowy Językoznawczej Serii Colección Ariadna Wydawnictwa Axac (Hiszpania)
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze.
 • Stowarzyszenie Hispanistów Polskich

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies