06/12/18

prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski

Stanowisko Profesor UW, Kierownik Zakładu Badań nad Przekładem Pisemnym
Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
Pokój 00.094
E-mail k.hejwowski(at)uw.edu.pl
Dyżury do 12 lipca: wtorki i czwartki, 12:15 (z wyjątkiem 26.06 - RW); urlop: 13.07-31.08.2018

Stopnie naukowe

 • magister anglistyki, Uniwersytet Warszawski, 1976
 • doktor nauk humanistycznych, filologia angielska – językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski 1992
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie, Uniwersytet Gdański 2005

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka, leksykografia

Doświadczenie dydaktyczne

 • translatoryka – wykład
 • seminaria magisterskie
 • terminologia – wykład
 • warsztaty translatorskie

Doświadczenie zawodowe

 • wicedyrektor ILS ds. studenckich
 • kierownik Zakładu Translatoryki od 2006 r.
 • dyrektor ILS od 2008 r.

Doświadczenie organizacyjne

 • Teoria i dydaktyka przekładu, Olecko 2001
 • Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności, Olecko 2004
 • Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie, Warszawa 2005

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies