Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej kształci wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej.

 

1. Studia

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej prowadzone są studia:

oraz

 

w czasie studiów licencjackich i magisterskich studenci rozwijają i poszerzają praktyczną znajomość dwóch studiowanych języków obcych - spośród siedmiu oferowanych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, japońskiego,a na studiach licencjackich także szwedzkiego). Ponadto istnieje możliwość korzystania z lektoratów w celu opanowania trzeciego języka obcego.

 

Studenci nabywają również wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa ogólnego i teorii komunikacji, a także wiedzę na temat struktury i kultury języka polskiego oraz studiowanych języków obcych. Na studiach magisterskich, w ramach programu kształcenia tłumaczy, do wyboru są dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne.

 

2. Absolwenci

Absolwenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej są wysoko cenieni na rynku pracy, w Polsce i za granicą: wysoki poziom przygotowania ogólnego i specjalistycznego sprawia, że absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej jest cennym nabytkiem dla wszelkiego typu szkół, redakcji i wydawnictw, biur tłumaczeń, instytucji mających kontakty międzynarodowe, firm zagranicznych bądź firm polskich współpracujących z zagranicą. Studia przygotowują do pracy w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, etc. w charakterze tłumacza, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza teoretyczna o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.

 

3. Współpraca z instytucjami

Wyrazem uznania dla wysokiego poziomu kształcenia w naszym Instytucie jest fakt, że Instytut należy do konsorcjum piętnastu najlepszych szkół tłumaczy w Europie o nazwie "European Masters in Conference Interpreting". Przy współpracy z pozostałymi czternastoma członkami konsorcjum oraz Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim kształcimy tłumaczy konferencyjnych z myślą o rynku europejskim. Oferowana w Instytucie nauka tłumaczenia spełnia oczekiwania Unii Europejskiej, aby kształcenie takie odbywało się w zakresie dwóch języków obcych. W maju 2014 r. Instytut Lingwistyki Stosowanej uzyskał członkostwo w sieci European Master’s in Translation (EMT), zrzeszającej najlepsze europejskie jednostki uniwersyteckie kształcące tłumaczy.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies