dr Anna Walisiak

Pokój 1.048
E-mail a.walisiak(at)uw.edu.pl

Stopnie naukowe

 • mgr filologii rosyjskiej (lingwistyka stosowana - dyplom z wyróżnieniem), Uniwersytet Warszawski, 1981
 • dr nauk humanistycznych, językoznawstwo rosyjskie, Uniwersytet Warszawski, 1987

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka (tłumaczenia ustne: symultaniczne i konsekutywne)
 • leksykografia

Doświadczenie dydaktyczne

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego
 • Ćwiczenia specjalistyczne (terminologia ekonomiczno-społeczna)
 • Ćwiczenia translacyjne – pisemne (teksty o tematyce ekonomiczno-społecznej, politycznej i polityczno-społecznej)
 • Ćwiczenia translacyjne - konsekutywne
 • Ćwiczenia translacyjne - symultaniczne
 • Elementy retoryki
 • Wprowadzenie do socjolingwistyki

Doświadczenie zawodowe

 • asystent, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, 1984-1985
 • starszy asystent, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, 1985-1987
 • adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, 1987-1997
 • starszy wykładowca, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, 1997-2009
 • Z-ca Dyrektora ds. Studenckich, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, 2001-2005
 • Kierownik Studiów Stacjonarnych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, 2006- 2010
 • docent - 2009-2014
 • starszy wykładowca - 2014 - do chwili obecnej

Inne

 • sekretarz Komisji Rekrutacyjnej, 1987, 1988, 1999
 • przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, 1997, 2002, 2015
 • koordynator sekcji języka rosyjskiego ds. obciążeń dydaktycznych, ILS UW
 • koordynator ds. siatki zajęć i obciążeń dydaktycznych, ILS UW, 1997-2010
 • pełnomocnik Dyrektora ds. siatki zajęć i obciążeń dydaktycznych, ILS UW,  2005-2010

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej

Przynależność do zespołów redakcyjnych serii wydawniczych i czasopism naukowych

 • "Kwartalnik Neofilologiczny", Z-ca Sekretarza Redakcji, 1987-1988

Staże naukowe

 • MGU w Moskwie, 1986

Nagrody:

 • Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 1987
 • Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
 • Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
 • Nagroda Rektora UW z okazji  Jubileuszu 20-lecia działalności zawodowej, 2004
 • Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2005
 • Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
 • Nagroda Rektora UW z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności zawodowej, 2008
 • Nagroda Rektora UW z okazji Jubileuszu 30-lecia działalności zawodowej, 2011
 • medal srebrny za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego (postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2011 r.), 15.05.2013
 • Nagroda Rektora UW z okazji Jubileuszu 35-lecia działalności zawodowej, 2016

Publikacje (ważniejsze):

 1. Mnogovalentnye glagoly s predlożno-predloznym upravleniem v sovremennom russkom jazyke, "Przegląd Rusycystyczny", 1-2/1984, s.97-107;
 2. Analiza konfrontatywna polskich i rosyjskich konstrukcji przyimkowych ZA + accusativus i ZA + instrumentalis przy czasownikach z prefiksem pod-, "Przegląd Rusycystyczny", 2/1985;
 3. Próba interpretacji semantyczno-syntaktycznej polskich i rosyjskich konstrukcji przyimkowych  ZA + accusativus i ZA + instrumentalis przy czasownikach z prefiksem za-, "Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej", tom XV, Wydawnictwa UW 1989, s.37-58;
 4. Słownik dydaktyczny terminologii translatorycznej (współautor), Wydawnictwa UW, Warszawa 1991, s.176;
 5. Problemy sinchronnogo perevoda v sovremennoj russkoj naucnoj literature, "Przegląd Rusycystyczny", 3-4/1993, s.105-112.
 6. Jak dróg pobocze na zbyt krótkim postoju. Rzecz poetycka pod red. Jerzego Poradeckiego. Wiersze, Wydawnictwo „Biblioteka”, Łódź 2007, ISBN: 978-83-88529-23-8.

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies