dr Zofia Kozłowska

Stanowisko Starszy wykładowca
Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
Pokój 00.107
E-mail z.kozlowska(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorki 12:00-13:00 i po umówieniu się

Stopnie naukowe:

 • magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet Warszawski
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski 1982

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka
 • terminologia prawnoustrojowa
 • nauczanie tłumaczenia pisemnego

Doświadczenie dydaktyczne:

 • tłumaczenia pisemne
 • terminologia i terminografia
 • metodyka tłumaczenia pisemnego
 • ćwiczenia specjalistyczne (język fachowy)

Doświadczenie zawodowe:

 • wicedyrektor ds. studenckich ILS UW 1983-1985
 • kierownik Zakładu Translatoryki ILS UW 1998-2003

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • STP
 • PTLS

Staże naukowe:

 • Uniwersytet Moskiewski 1979-1980, 1988
 • Uniwersytet Europejski we Florencji  1995, 1996, 1997

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • Moskwa 1998
 • Grodno 2007

 

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies