02/19/18

dr Andrzej Zombirt

Stanowisko starszy wykładowca
Zakład Glottodydaktyki
Pokój 1.046
E-mail a.zombirt(at)uw.edu.pl
Dyżur wtorki 13:15-14:30; środy 10:15-11:15

Stopnie naukowe:

 • 1973 dyplom ukończenia Wyższego Studium Języków Obcych UW (język rosyjski i angielski)
 • 1974 magister lingwistyki stosowanej UW
 • 1983 doktor nauk humanistycznych UW

 

Zainteresowania naukowe:

 • glottodydaktyka
 • leksykografia
 • językoznawstwo

Staże i studia zagraniczne:

 • 1980 Kursy podnoszenia kwalifikacji na Wydziale filologicznym MGU w Moskwie
 • 1985 Kursy podnoszenia kwalifikacji na Wydziale filologicznym MGU w Moskwie
 • 1989 Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie – kursy językowe

Doświadczenie dydaktyczne:

 • warsztaty językowe
 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 • glottodydaktyka

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1973 – kolejno: asystent, adiunkt, st. wykładowca i docent w ILS
 • od 1991 do 2008 – kierownik Zakładu Glottodydaktyki Praktycznej w ILS
 • od 2003 do 2009 – adiunkt w Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies