02/19/18

dr Tomasz Konik

Stanowisko starszy wykładowca; koordynator sekcji języka angielskiego
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 1.047
Telefon +48 22 55 26069
E-mail t.konik(at)uw.edu.pl
Dyżur wtorki 13.00-14.00, z wyjątkiem dni, w których odbywają się zebrania służbowe, posiedzenia Rady Wydziału itp.; czwartki 11.30-12.30, tylko w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne

Stopień naukowy:

  •  doktor nauk humanistycznych [językoznawstwo angielskie], Uniwersytet Warszawski, 1992.

 

Zainteresowania naukowe:

  • analiza dyskursu (w tym zwłaszcza: dyskurs prognozowania, wybranych form dyskursu specjalistycznego i prasowego)
  • pragmatyka, retoryka, stylistyka (w tym zwłaszcza: tekstów pisanych języka angielskiego i polskiego)
  • gramatyka kontrastywna, gramatyka pedagogiczna, gramatyka opisowa języka angielskiego
  • przekład tekstów specjalistycznych i quasi-specjalistycznych

 

Doświadczenie dydaktyczne:

  • seminaria magisterskie z zakresu analizy dyskursu, pragmatyki, retoryki i stylistyki tekstów anglojęzycznych
  • konwersatoria i wykłady z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego
  • konwersatoria i ćwiczenia z zakresu gramatyki kontrastywnej (angielsko-polskiej)
  • ćwiczenia z tłumaczenia tekstów prasowych  i quasi-specjalistycznych (na język angielski)
  • ćwiczenia z zakresu praktycznej gramatyki języka angielskiego

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies