dr Krystyna Chomicz-Jung

Pokój 1.048
E-mail k.chomicz-jung(at)uw.edu.pl
Dyżur wtorki 13:00-14:00, środy 12:10-13:10

Stopnie naukowe:

 • 1972 magister lingwistyki stosowanej Uniwersytet Warszawski,
 • 1982 doktor nauk humanistycznych, lingwistyka stosowana, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe

 • glottodydaktyka i sacrum
 • fonetyka
 • translatoryka

Doświadczenie dydaktyczne

 • fonetyka i fonologia
 • glottodydaktyka praktyczna
 • warsztaty językowe – język rosyjski
 • warsztaty tłumaczeniowe

Doświadczenie organizacyjne

 • 1973-82 koordynator ds. współpracy między ILS i Polskim Towarzystwem Neofilologicznym
 • 1992-96 sekretarz Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej
 • Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej i PTLS w roku 1994 oraz organizacja  „Kognitywizm w lingwistyce, glottodydaktyce i translatoryce”, Grzegorzewice,12-14.01.1996

Staże naukowe i granty

 • 1987 Kurs Podwyższenia Kwalifikacji w Instytucie Puszkina w Moskwie
 • 1994 3-miesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Saarbrueken

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • Uczestnictwo w licznych sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą ( PTN,  Second Language Acquisition – Szczyrk, MAPRIAŁ Moskwa 1987, EUROSLA Salzburg 1991, AILA Amsterdam 1994, XXXth  Colloquium of Linguistics 1995 Gdańsk, AILA Moskwa 1996 i in.

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies