dr Grzegorz Kowalski

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 00.109
Telefon +48 22 5526081
E-mail g.kowalski(at)uw.edu.pl
Dyżur urlop

Zainteresowania naukowe

 • dyskurs naukowy
 • analiza dyskursu
 • socjolingwistyka
 • pragmatyka


Doświadczenie dydaktyczne

 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej - gramatyka praktyczna języka angielskiego (studia dzienne)
 • analiza dyskursu – wykład, ćwiczenia (studia dzienne)
 • dyskurs naukowy (studia dzienne)
 • wstęp do językoznawstwa (studia dzienne)
 • proseminarium licencjackie (studia dzienne)
 • seminarium licencjackie (studia dzienne)


Doświadczenie organizacyjne

 • od 2006 r. – GlobE - międzynarodowa konferencja językoznawcza – Warszawa
 • od 2004 r. - Quo vadis lingua? – sesja naukowa Koła Socjolingwistów ILS UW – Warszawa
 • 2004 r. - “Young Researchers’ Session”, GlobE 2004: Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse – Warszawa – 2004


Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • International Pragmatics Association, Antwerpia (2004-2006)
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytut Badawczy (ekspert/recenzent) (od 2013)


Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych 

 • “Markers of reciprocity in British and Polish obituary genres” – Globe 2004: Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse – Warszawa – 2004
 • “Renegotiation of academic face: Evolution of student – teacher relations in Polish academic settings” – 9th International Pragmatics Conference – Riva del Garda – 2005
 • “Pragmatic implications of language selection in Polish university communication” - 11th International Conference on Dialogue Analysis – Münster - 2007
 • “Discourse of doubt and discourse of hope: constructing the relevance of a scientific discovery in the context of agora” - GlobE 2008 – Warszawa - 2008
 • “Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi” - Tekst (w) sieci – Warszawa – 2008
 • “Self-promotion and other-depreciation in scientific discourse: Cross-cultural corpus research” - Impoliteness And Rudeness II (LIAR II) – Lancaster (UK) – 2009
 • “Pragmatyczne i retoryczne funkcje zaimkow 1. osoby w polskim i angielskim dyskursie naukowym” – Retoryka w komunikacji specjalistycznej – Warszawa – 2010
 • “Discursive construction of the persona of the author, the reader and the scientific community in NS and NNS scientific articles” – PRISEAL 2: Interculturality, cross-culturality and acculturality in academic research – Sosnowiec – 2011
 • "Dyskurs społecznego sceptycyzmu wobec wiedzy naukowej" – GlobE 2013: Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy – Warszawa – 2013
 • "Abstract rhetors in Polish and English scientific discourse: a diachronic study" - International Conference on Communication Styles - Krosno - 2013
 • "Polarization of European research in EU legislative discourse" - GlobE 2015: Past, present and future of discourse studies – Warszawa – 2015
 • "EFL scientific discourse as 'cosmopolitan practice'? Implications of corpus research" - DiscourseNet International Congress #1. Discourse: Language, Society, Critique - Brema - 2015


Stypendia i granty

 • 2009-2011 r. - grant MNiSW nr N N104 012037 na realizację projektu badawczego promotorskiego „Pragma-retoryczne strategie formułowania i podważania twierdzeń w polskim i angielskim dyskursie naukowym”


Inne

 • 2011-2015 r. – opiekun I roku studiów II stopnia
 • od 2009 r. – uczestnik ‘Warsztatów Analizy Dyskursu’
 • 2008-2011 r. – członek Rady Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW
 • od 2007 r. – konsultant wydziałowy ds. zasobów elektronicznych BUW
 • od 2006 r. – sekretarz konferencji GlobE
 • od 2004 r. – asystent opiekuna naukowego Koła Socjolingwistów ILS UW
 • od 2015 r. - koordynator studiów II stopnia "Język i społeczeństwo" w ILS

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies