06/11/18

dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska

Stanowisko starszy wykładowca; kierownik studiów niestacjonarnych; koordynator praktyk dydaktycznych; opiekun praktyk dydaktycznych sekcji języka francuskiego
Zakład Glottodydaktyki
Pokój 00.082
Telefon +48 22 55 26047
E-mail z.dziegielewska(at)uw.edu.pl
Dyżur od 11 czerwca do 1 lipca i od 1 do 30 września 2018: wtorki 12.00-14.00; urlop: od 17 lipca do 31 sierpnia 2018

Stopnie naukowe

 • doktor nauk humanistycznych, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka
  Uniwersytet Warszawski - 1981

Zainteresowania naukowe

 • nauczanie dwujęzyczne
 • kształcenie nauczycieli języków obcych
 • wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

Doświadczenia dydaktyczne

 • glottodydaktyka szczegółowa
 • proseminarium magisterskie
 • seminarium magisterskie
 • warsztaty językowe

Doświadczenia zawodowe i organizacyjne

 • 1998 - Koordynator uniwersyteckiego programu „Socrates-Erasmus” w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
 • 1994 - Koordynator studenckich praktyk pedagogicznych
 • 1989 - Opiekun praktyk pedagogicznych grupy francuskiej
 • 1998 - Kierownik Zaocznego Studium Magisterskiego
 • 1985 – 2000  - Koordynator Sekcji Francuskiej
 • 1994 – 1997 – członek uniwersyteckiej komisji ds. reformy nauczania języków obcych w UW
 • 2005 - Koordynator naukowy (z ramienia Polski) międzynarodowego badań nad nauczaniem dwujęzycznym, Scala –trans Europe, 

Współpraca

   Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • 1991- 1992 - członek Komisji ministerialnej do spraw programów dla szkolnictwa dwujęzycznego
 • od 1991 -  autorka ministerialnych testów wstępnych od szkół dwujęzycznych 
 • 1995  1997 - członek Dwustronnej Komisji Francusko-polskiej do spraw    Szkolnictwa  Dwujęzycznego
 • od 1996  - ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw materiałów dydaktycznych dla szkolnictwa podstawowego i średniego od 1997- 2001  -  członek Komisji ds. Reformy Szkolnictwa

    Kuratorium Warszawskie

 • 1992 - 1997 - kierownik Studium Języków Obcych dla Nauczycieli
 • 1992 - 1997 - konsultant do spraw kształcenia nauczycieli
 • 1992 - 1997 - ekspert do spraw programów nauczania języka francuskiego szkolnictwo podstawowe i średnie

     Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • od 1997      -  członek Komisji Kwalifikacyjnej Prac Dyplomowych studentów Nauczycielskich Kolegiów Języka Francuskiego

    Inne

 • 1992 - 1997 - wice-przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce 
 • 1993 - 1997 - ekspert  Wydawnictw Szkolnych i Pedagogiczne ds. podręczników i materiałów dydaktycznych
 • 1994 - 1997 - ekspert  Państwowych Wydawnictw Naukowych ds. podręczników i materiałów dydaktycznych

Staże naukowe

 • 1997 - Program „Tempus”, 1-30 VIII,  staż,  Barcelona, Hiszpania

Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, wygłoszone referaty

 • 1990 - Konferencja: „Apprentissage precoce des langues”, Academie de Rouen, Francja
 • 1992 - VIII Swiatowy Kongres  Federation Internationale des Professeurs de Francais, Lausanne, Szwajcaria, referat
 • 1993 - Międzynarodowe Sympozjum: „Education bilingue: apprendre dans sa langue  maternelle et dans une langue etrangere”, Varna, Bułgaria, referat
 • 1993 - Konferencja: „Place de l’education aux medias audiovisuels dans les plans d’etudes”, Chaumont, Szwajcaria
 • 1993 - Sympozjum: „L’Education Bilingue”, Federation Internationale des Professeurs de Francais, Varna, Bułgaria, referat
 • 1993 - Warsztaty12A, Rada Europy: „Bilingual Education in Secondary Schools”, Soest, Niemcy, referat
 • 1994 - Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej „Problemy komunikacji interkulturowej - Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur” - referat
 • 1994 - Międzynarodowe Sympozjum: „Le francais - langue etrangere a l’Universite”, Uniwersytet Warszawski, referat
 • 1995 - Warsztaty 4, Centre Europeen pour les Langues Vivantes, „Ecoles bilingues en Europe”, Graz, Austria
 • 1995 - 19-eme Congres Annuel de l’Association Canadienne des Professeurs d’Immersion, Halifax, Kanada
 • 1996 - Warsztaty 12B: Rada Europy „Bilingual Education in Secondary Schools”, Echternach, Luksemburg
 • 1996 - Warsztaty 15B, Rada Europy: „Formation initiale des enseignants de langues vivantes”, Dębe, Polska
 • 1996 - IX Światowy Kongres  Federation Internationale des Professeurs  de   Francais,  Tokio, Japonia,  referat
 • 1997 - Warsztaty 8/97, Centre Europeen pour les Langues Vivantes, „Aspects of teaching methodology in bilingual classes at secondary school level”, Graz, Austria, współorganizator, referat
 • 1998 - Warsztaty 5/98, Centre Europeen pour les Langues Vivantes, „ The specification of objectives for learner autonomy and cultural awareness within syllabus development at secondary level”, Malta, 6-11. 04.
 • 2000  - „Modernite, diversite, solidarite, X Światowy Kongres FIPF,  „Enseignement  bilingue et enseignement des langues vivantes en Pologne – cadres et programmes” , Paryż, Francja,  lipiec, referat
 • 2002  - „ Aspekty nauczania dwujęzycznego w szkole  średniej” –referat wygłoszony na konferencji „Edukacja dwujęzyczna: przedszkole, szkoła podstawowa i średnia. Teraźniejszość i przyszłość, Uniwersytet Warszawski, 14 –16 luty
 • 2002 - „ Nauczanie dwujęzyczne – selekcja, motywacja” - referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Dwujęzycznych, Warszawa, listopad
 • 2005   -   „ De quelques exigences de l’enseignement bilingue: test d’aptitude linguistique, techniques de travail en cours de langue et DNL” – referat wygłoszony na konferencji Projet PNR 56 „Construction integree des savoirs linguistiques et disciplinaires dans l’enseignement bilingue au secondaire et au tertiaire”, Universite de Geneve, 16 listopad
 • 2006 - „Mediacja kulturowa w nauczaniu dwujęzycznym’ – referat wygłoszony na kolokwium Zakładu Komunikacji Językowej ILS,  Pośrednictwo komunikacyjne jako postawa oraz przedmiot badań na przykładzie tłumaczy i nauczycieli, Warszawa, 31 styczeń
 • 2006 - „L’enseignement bilingue: techniques de travail en cours de langue et de DNL”, referat wygłoszony na sesji naukowej: „Strategie innovantes et standards de qualite pour l’enseignement bilingue en Europe”, Genewa, 2 marzec
 • 2007 - projekt „SCALA – transEurope”, seminarium naukowe „Apprentissage de la DNL a la langue et de la langue a la DNL”, Budapeszt, 8-9 marzec
 • 2007 - projekt „SCALA – transEurope”, seminarium naukowe „Bilinguisme et compétence de comunication”, referat: „Recherche en éducation bilingue a l’ILA”, Sulejówek, 4-8 lipiec
 • 2007 - projekt „SCALA – transEurope”, seminarium naukowe „La conduite en responsabilité d’une classe ou d’un enseignement bilingue”, Genewa, 14 – 16 listopad
 • 2008 - projekt „Scala-transEurope”, seminarium „L’efficacité d’un enseignement/ apprentissage bilingue”, referat: „L’efficacité d’un enseignement intensif en Pologne”, Genewa, 5-7 marzec
 • 2008 - Seminarium: „Dwujęzyczność w Łodzi – kształcenie dla potrzeb społeczeństwa europejskiego”, referat, „Nauczanie/uczenie się dwujęzyczne”, Łódź, 10 kwietnia

Nagrody

 • 2003 Nagroda z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2005 - srebrny krzyż zasługi
 • 2008 - złoty medal za długoletnią służbę
 • 2016 - medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies