06/11/18

dr Karolina Dębska

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
Pokój 00.090
E-mail k.debska(at)uw.edu.pl
Dyżur wtorki 12.00-14.00; urlop: 12.07-2.09.2018

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2005
 • magister filologii polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • doktor nauk humanistycznych, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2010

Zainteresowania naukowe:

 • przekład literacki
 • tłumaczenie pisemne
 • historia przekładu
 • socjologia tłumaczenia

Doświadczenie dydaktyczne:

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (j. francuski, j. angielski)
 • warsztaty z tłumaczenia specjalistycznego (j. francuski, j. angielski)
 • seminarium magisterskie translatoryczne (j. angielski)
 • konwersatorium nt. jakości tłumaczenia (j. angielski)

Doświadczenie organizacyjne:

 • Political Linguistics 2007, ILS
 • Translatio i Literatura 2009, ILS
 • Representing, (De)Constructing and Translating Borderlands 2014, Wydział Filologiczny UwB oraz ILS
 • Imago Mundi 2015, ILS

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies