02/21/18

mgr Małgorzata Filec

Stanowisko wykładowca
Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
Pokój 1.044
E-mail mfilec(at)uw.edu.pl
Dyżur wtorki 12.00-13.00, 13.00-14.00

Stopnie naukowe

 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • MBA, Warszawska Szkoła Biznesu, Centrum Badań Przedsiębiorczości PAN we współpracy z  London School of Economics and Political Science

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka
 • metodyka nauczania języka angielskiego
 • komunikacja w biznesie
 • ekonomia, bankowość i finanse

Doświadczenie dydaktyczne

 • tłumaczenia pisemne (język angielski/język polski, język polski/język angielski)
 • tłumaczenia  specjalistyczne
 • warsztaty tłumaczeniowe

Doświadczenie zawodowe:

 • wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2004 r. (studia dzienne, zaoczne i podyplomowe)
 • koordynator warsztatów tłumaczeniowych języka angielskiego dla studiów zaocznych ILS od 2007 r.
 • kierownik Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy ILS UW w latach 2009-2011
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • TEPIS – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych
 • ENCoDe

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 •  ENCoDe, The Information Age: Implications for Business Communication across Languages and Cultures, The Internet as a Teaching/Learning Device, Warszawa 1997

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies