dr Janina Mołczanow

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 1.047
Telefon +48 22 55 26069
E-mail jmolczanow(at)uw.edu.pl
Dyżur urlop naukowy

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, rok 2001
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo ogólne, Uniwersytet Warszawski, rok 2005

Zainteresowania naukowe:

 • fonologia
 • fonetyka
 • analiza dyskursu
 • neurolingwistyka
 • psycholingwistyka
 • językoznawstwo historyczne
 • językoznawstwo porównawcze

Doświadczenie dydaktyczne:

 • fonologia
 • fonetyka
 • historia języka rosyjskiego
 • warsztaty językowe

Staże naukowe i granty:

 • Philipps-Universität Marburg, stypendium badawcze fundacji Humboldta, 2011-2012

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • 35th Poznań Linguistic Meeting, Poznań, 2004
 • 13th Manchester Phonology Meeting, Manchester, 2005
 • 38th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, 2007
 • Generative Linguistics in Poland 6, Warszawa, 2008
 • 39th Poznań Linguistic Meeting, Gniezno, 2008
 • Satellite workshop to LabPhon 13, The 13th Conference on Laboratory Phonology. Stuttgart, 2012
 • Workshop Tone: Theory and Practice, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, 2012
 • 8th International Conference on the Mental Lexicon, Montreal, 2012

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies