06/12/18

dr Krzysztof Drużycki

Stanowisko starszy wykładowca
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 00.091
E-mail kjdr(at)uw.edu.pl
Dyżury w czerwcu: 12.06.2018, 12-14; 13.06, 10-11; 14.06, 10-11; 18.06, 10-11; 19.06, 12-14; 21.06, 10-11; 22.06, 10-11; 23.06, 11.15-12; 28.06, 10-11; w lipcu: po umówieniu; urlop: 1-31.08.2018; pierwszy dyżur we wrześniu: 4.09.2018, 13-14

Stopień naukowy:

  • Doktor nauk społecznych w zakresie językoznawstwa (Kraków 2001)

Zainteresowania naukowe:

  • językoznawstwo germańskie,
  • kulturoznawstwo,
  • analiza dyskursu,
  • komunikacja medialna,
  • komunikowanie międzykulturowe

Doświadczenie dydaktyczne:

Kultura i historia niemieckiego obszaru językowego, analiza dyskursu, współczesne koncepcje lingwistyki stosowanej, wprowadzenie do socjolingwistyki, międzykulturowość w gospodarce i zarządzaniu, fonetyka i fonologia niemieckiego obszaru językowego, doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (pisanie)

 

Doświadczenie zawodowe: 

  • 1998-2002: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Filologii Germańskiej – adiunkt
  • 2005-2006 Gymnasium Westerburg (RFN) – nauczyciel języka polskiego
  • 2002- Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej – starszy wykładowca

Staże naukowe i granty:

  • 1998 – staż naukowy w Orchard Lake College, Mi , USA 
foto

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies