dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW

Pokój 1.048
E-mail p.gebal(at)uw.edu.pl

Stopnie naukowe:

 • licencjat i magisterium w zakresie filologii germańskiej, Uniwersytet Wrocławski
 • dodatkowe studia w zakresie filologii francuskiej i włoskiej, Freie Universität Berlin i Université Paris 3 (La Sorbonne Nouvelle)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność glottodydaktyka, Uniwersytet Jagielloński, rok 2005
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność glottodydaktyka, Uniwersytet Jagielloński, rok 2014
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, 2016

Zainteresowania naukowe:

 • glottodydaktyka ogólna i porównawcza
 • dydaktyka wielojęzyczności i wielokulturowości
 • pedeutologia - kształcenie nauczycieli języków obcych
 • glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Seminaria licencjackie
 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria doktoranckie
 • Współczesne tendencje w glottodydaktyce
 • Alternatywne nauczanie języków obcych
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Dydaktyka wielojęzyczności
 • Nauczanie kultury polskiej jako obcej i drugiej
 • Nauczanie międzykulturowe

Doświadczenie zawodowe:

 • Autor podręczników do nauki języków obcych
 • Autor szkolnych programów nauczania języków obcych i języka polskiego jako drugiego
 • Kierownik redakcji języka niemieckiego Wydawnictwa Nowa Era (2006-2008)
 • Pracownik naukowy Katedry Języka Polskiego jako Obcego UJ (od 2008)
 • Konsultant metodyczny wydawnictwa Hueber Verlag (od 2008)
 • Rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. podręczników do nauczania języka niemieckiego (od 2008)
 • Wykładowca na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (2012-2014)

Doświadczenie organizacyjne:

 • Kierownik w międzynarodowym projekcie JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg (Programm für lebenslanges Lernen) (2014-15), partnerzy: UJ, Technische Universität Dresden, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

Nagrody

 • Nagroda Rektora UJ zespołowa II stopnia 2006
 • Nagroda Rektora UJ zespołowa III stopnia 2014

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies