dr hab. Michał B. Paradowski

Stanowisko adiunkt
Zakład Glottodydaktyki
Pokój 00.108
E-mail michal[kropka]paradowski[-AT-]uw[kropka]edu[kropka]pl
Dyżur wt. 13:30-14:30, po uzgodnieniu

 

2016 visiting scholar, Department of Second Language Studies, Indiana University Bloomington

 

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki UW

 • doktor nauk humanistycznych, Instytut Anglistyki UW

 • habilitacja, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Zainteresowania naukowe:

  »  językoznawstwo stosowane:

 • metodyka nauczania języków obcych

 • gramatyka pedagogiczna

 • kontrastywne podejścia do glottodydaktyki

 • świadomość językowa

 • neurodydaktyka

 • przyswajanie języka pierwszego, drugiego i trzeciego

 • gramatyka uniwersalna

 • transfer językowy

 • aspekty dwu- i wielojęzyczności

 • kompetencja formuliczna

 • miejsce nauczyciela nierodzimego w glottodydaktyce

 • pragmatyka interkulturowa

 • metody badawcze w glottodydaktyce

  »  językoznawstwo teoretyczne i kognitywistyka:

 • układy złożone i analiza sieci społecznych

 • matematyczne modelowanie zjawisk językowych

 • składnia generatywna

 • typologia cech językowych

 • językoznawstwo korpusowe

 • język angielski jako lingua franca

 • embodiment

 

Lista wybranych publikacji (niepełna; aktualizacja raz w roku)

Wybrane publikacje w repozytorium Academia.edu

Inne teksty on-line

Najnowsza książka (2017):

M/Other Tongues in Language Acquisition, Instruction, and Use


Korpusy w języku specjalistycznym (IF):

Język tekstów kulinarnych: książki kucharskie, przepisy i menu


Rozwiewamy mity nt. dwujęzyczności i dwujęzycznej edukacji (IF):

Wielojęzyczne wychowanie


O technologii edukacyjnej i 'minimalnie inwazyjnej edukacji' w nauczaniu języków obcych:

Technologia edukacyjna i 'minimalnie inwazyjna edukacja' w nauczaniu języków obcych


Już w księgarniach:

Productive Foreign Language Skills for an Intercultural World. A Guide (not only) for Teachers


Alternatywne metody i podejścia do glottodydaktyki:

Teaching Languages off the Beaten Track


Rola ucieleśnienia i modalności czuciowej w nauce i nauczaniu języka:

Embodiment, modalność kinestetyczna, przyswajanie i nauczanie języka


Technologie edukacyjne w nauczaniu języków obcych:

Schools in the Cloud or Castles in the Air?


Jak osoby dwujęzyczne przeklinają? (IF)

PLoS ONE: Przekleństwa w ustach osób dwujęzycznych


Język angielski jako Lingua Franca (recenzja + synteza):

Język angielski jako Lingua Franca


Korzyści dwu- i wielojęzyczności:

Korzyści dwujęzyczności i wielojęzyczności


Jak tłumaczyć książki kucharskie, menu i przepisy:

Przekład książek kucharskich, menu i przepisów


Kontrastywne podejście do nauczania gramatyki języka obcego:

Kontrastywne podejście do nauczania gramatyki języka obcego


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies