dr hab. Agnieszka Szarkowska

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
Pokój 00.090
E-mail a.szarkowska@uw.edu.pl
Dyżury urlop

Obecnie przebywa na dwuletnim urlopie naukowym w ramach stypendium Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship w Centre for Translation Studies na University College London, gdzie realizuje projekt badawczy pt. Exploring subtitle reading with eyetracking technology (SuRe)”.

 

 

Stopnie naukowe

 • magister filologii angielskiej, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 2002
  Praca magisterska
  pod kierunkiem dr Anieli Korzeniowskiej
 • doktor nauk humanistycznych, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 2007
  Praca doktorska
  pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Rusieckiego
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2016

Zainteresowania naukowe

 • Przekład audiowizualny
 • Audiodeskrypcja
 • Napisy dla niesłyszących
 • Translatoryka
 • Okulografia
 • Kształcenie tłumaczy i nauczanie przekładu przez internet (e-learning)

Grupa badawcza

 • Laboratorium przekładu audiowizualnego (AVT Lab) – grupa badawcza działająca w ILS UW

Aktualnie prowadzone projekty naukowe

 • ILSA - Interlingual live subtitling, kierowany przez Uniwersytet w Vigo, prowadzony w ramach programu Erasmus+
 • "Exploring subtitle reading with eyetracking technology (SuRe)", finansowany ze środków Horizon 2020 w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship w Centre for Translation Studies, University College London, 2016-2018

Zakończone projekty naukowe

 • Respeaking - proces, kompetencje, jakość", finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki z programu OPUS 6
 • Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej”
 • “ClipFlair: foreign language learning through interactive captioning and revoicing of clips”
 • „Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych”
 • „Przekład audiowizualny dla osób niewidomych i niesłyszących”
 • „Audiodeskrypcja z syntezą mowy”
 • Digital Television for All (DTV4ALL)
 • “Hybrid Broadcast Broadband Television for All”
 • „Sztuka współczesna dla wszystkich” (Open Art)
 • “Empirical evaluation of audiovisual translation: A new integrated approach”

Członkostwo w organizacjach naukowych i branżowych

 • Członek European Association for Studies in Screen Translation (ESIST)
 • Członek European Society for Translation Studies (EST)
 • Członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW)

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies