mgr Danuta Przepiórkowska

Pokój 1.048
E-mail d.przepiorkowska(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorki 13.30 - 14.30 po wcześniejszym umówieniu się

Wykształcenie:

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej (mgr), Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski (studia magisterskie, absolutorium)
 • M.Sc. Programme in Linguistics and Cognitive Science, University of Edinburgh, 1993/94
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie (XI edycja), Szkoła Główna Handlowa, 1997/98
 • Podyplomowe Studium Prawa Rosyjskiego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, 2007/08
 • Studia III stopnia (doktoranckie), Instytut Lingwistyki Stosowanej UW (2007–2013)

 

Zainteresowania naukowe:

 • komunikacja międzykulturowa (szczególnie w badaniach społecznych)
 • translatoryka (szczególnie socjologia tłumaczenia, tłumaczenie ustne, tłumaczenie w międzynarodowych badaniach surveyowych)
 • metodologia badań (metody ilościowe i jakościowe)
 • analiza dyskursu
 • juryslingwistyka i tłumaczenia poświadczone
 • korpusy w translatoryce i analizie dyskursu
 • pragmatyka językowa

 

Staże zagraniczne, stypendia, szkoły letnie:

 • 2012 – Universität zu Köeln – GESIS Summer School in Survey Methodology (Translation of Questionnaires in Survey Research)
 • 2010 – Cardiff, Cardiff University (LinC Summer School in Systemic Functional Linguistics)
 • 2010 – Birmingham, Aston University (Aston Corpus Summer School)
 • 2009 – Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (CETRA Doctoral Summer School 2009)
 • 2008 – Manchester, University of Manchester, Centre for Translation and Intercultural Studies (Translation Research Summer School)
 • 1993/94 – Edynburg, University of Edinburgh, Centre for Cognitive Science (stypendium programu Tempus)
 • 1990 – Moskwa, Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina

 

Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

 • The European Social Survey – Główny Tłumacz Krajowego Zespołu Badawczego (od rundy pierwszej – 2002 r., do chwili obecnej)
 • Europejski Sondaż Społeczny – ekspertka ESS Translation Expert Task Group (http://www.europeansocialsurvey.org/methodology/translation.html)
 • Advance Translation – Europejskie badanie warunków pracy (European Working Conditions Survey) runda 6, Eurofound (2014)
 • Advance Translation – Europejski Sondaż Społeczny (2010, 2012)
 • Legal Cultures in Transition – The Impact of EU Integration (od 2009 r.)

 

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • analiza jakościowa i ilościowa w naukach humanistycznych (studia III stopnia WLS UW, 2014/2015)
 • wstęp do praktycznego zastosowania narzędzi CAT w pracy tłumacza (Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy przy ILS UW)
 • warsztaty przekładowe – tematyka prawno-finansowa, Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy przy ILS UW
 • warsztaty tłumaczenia pisemnego – rosyjski jako język B i C, tematyka biznesowo-ekonomiczna (IV rok ILS)
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe – angielski jako język B (II i III rok ILS)
 • warsztaty językowe (mówienie w j. obcym) – angielski jako język B (II rok ILS)
 • warsztaty tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego) – angielski jako język B i C (V rok ILS, II rok studiów II stopnia ILS)
 • warsztaty tłumaczenia ustnego (studia podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego – translatoryka anglistyczna)
 • warsztaty z tłumaczeń unijnych (studia podyplomowe Uniwersytetu Gdańskiego – translatoryka anglistyczna)
 • warsztaty doskonalące dla praktykujących tłumaczy i kandydatów na tłumaczy przysięgłych (TEPIS, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Textem)

 

Doświadczenie organizacyjne:

 • GlobE 2008 – Critical Discourse Analysis and Global Media, Warszawa (konferencja międzynarodowa)
 • Egzaminy wstępne na specjalizację ustną – studia II stopnia w ILS UW – udział i przewodniczenie komisji rekrutacyjnej (2012, 2013)

 

Referaty wygłoszone na konferencjach i sesjach:

 • 2014 – European Congress of Methodology, Utrecht, Holandia: Theoretical Problems & Implications for Context Effects Measured by the Media Claims Approach. The Case of ESS in Poland (with T. Żmijewska-Jędrzejczyk)
 • 2014 – European Congress of Methodology, Utrecht, Holandia: Implementation of the Media Claims Coding Approach: Harmonisation and Translation Issues. The ESS Experience in Poland (with T. Żmijewska-Jędrzejczyk)
 • 2013 – European Social Research Association conference, Lublana, Słowenia: Seeking equivalence in translating ends of survey scales: A corpus-based approach. (with T. Zmijewska-Jedrzejczyk)
 • 2012 – Imago Mundi, Uniwersytet Warszawski: Między translatoryką a socjologią: Jakość tłumaczenia kwestionariuszy w międzynarodowych badaniach opinii i postaw
 • 2012 – Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Juryslingwistyki ILS UW pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce „Tłumacz w Unii Europejskiej”: Tłumaczenie unijne z perspektywy tłumacza zewnętrznego
 • 2011 – Sixth Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics, UAM Poznań: Legal Professionals in Translation: How Translational Expertise Could Inform International Research Projects
 • 2011 – 10th Conference of the European Sociological Association, University of Geneva, Szwajcaria: Cross-National Qualitative Projects: Translation-Related Challenges
 • 2010 – Medius Currens III ‘Norma i jakość w teorii, praktyce i dydaktyce przekładu tekstów specjalistycznych’, UMK, Toruń: Intertekstualność jako źródło wyzwań i wsparcia dla tłumacza na przykładzie aktów prawnych Unii Europejskiej
 • 2010 – Fifth Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics, UAM Poznań: ‘Legal Outsiders’ Talking About the Law: How is Legal Discourse Reflected in Casual Conversations?
 • 2010 – III Международная конференция «Социокультурные и этнолигвистические проблемы перевода в парадигме евроинтеграции», НАУ, Киев: In/visibility strategies in translating culture-bound items: a Ukrainian-English case study
 • 2009 – Translation Right or Wrong, Trinity College Dublin, Irlandia Right/Wrong Decisions in Choosing Sources of Biblical Quotations in Translated Sermons (A Case Study)
 • 2009 – Translating Beyond East and West, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy:  When Easterners Communicate through English in Market Research
 • 2009 – TEPIS, XXIII Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa: Banki centralne w UE i Federacji Rosyjskiej: w poszukiwaniu polsko-rosyjskich ekwiwalentów
 • 2009 – Quo Vadis Lingua? 2009 Doktorancko-Studencka Sesja Naukowa Koła Naukowego Socjolingwistów ILS UW, Warszawa: Power Play, czyli relacje władzy, solidarności i współpracy w sytuacji komunikacyjnej wywiadu badawczego
 • 2009 – II-я Международная конференция «Наука о переводе сегодня. Перевод и смысл», Московский государственный университет, Россия: Культурно-маркированные единицы как компонент смысла в устном переводе исследовательских интервью
 • 2009 – CETRA Doctoral Summer School, Leuven, Belgia: PhD project presentation
 • 2008 – Translation Research Summer School, Manchester: PhD project presentation
 • 2008 – Third Conference on Translation, Interpreting and Comparative Legi-Linguistics, UAM Poznań: The Translator as a Private Eye: Intertextuality of English Texts on Polish Legal and Institutional Realia (A Case Study)
 • 2008 – TEPIS, XXII Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa: Tekst w tekście – intertekstualność w tekstach prawnych
 • 2008 – Quo Vadis Lingua? 2008 Doktorancko-Studencka Sesja Naukowa Koła Naukowego Socjolingwistów ILS UW, Warszawa: Tłumacz w świecie marketingu – kompetencja kulturowa w zakresie życia codziennego
 • 2007 – TEPIS, XXI Krajowe Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa: Polska i rosyjska terminologia sprawozdań finansowych w układzie porównawczym

 

Inne:

 • aktywny tłumacz (pisemny i ustny) j. angielskiego i rosyjskiego (od 1991 r.)
 • tłumacz przysięgły j. angielskiego (od 2001 r.)
 • tłumacz przysięgły j. rosyjskiego (od 2002 r.)
 • tłumacz pisemny (external translator) dla instytucji UE (j. polski, angielski, rosyjski) (od 2004 r.)
 • uczestniczka Akademii Polin – programu dla edukatorów i przewodników przy Polin Muzeum Historii Żydów Polskich (styczeń–listopad 2013) (ok. 270 godzin, historia i kultura Żydów polskich, edukacja muzealna, szkolenia antydyskryminacyjne itp.)

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

 • EST – European Society for Translation Studies
 • IATIS – International Association for Translation and Intercultural Studies
 • ESA – European Sociological Association
 • PT TEPIS – Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (członek zwyczajny, decyzja w toku)

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies