Kurs EMCI

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim oraz Konsorcjum EMCI

prowadzi podyplomowy, dwusemestralny intensywny kurs tłumaczenia konferencyjnego

 

EUROPEAN MASTERS IN CONFERENCE INTERPRETING

 

Program kursu jest wspólny dla wszystkich jednostek akademickich zrzeszonych w ramach Konsorcjum EMCI i obejmuje 400 godzin kontaktowych (plus praca indywidualna - łącznie 556 godzin zajęć) tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego uczonego przez zawodowych polskich i zagranicznych tłumaczy konferencyjnych przy użyciu nowoczesnego profesjonalnego sprzętu konferencyjnego (kabiny, laboratoria), ćwiczenia z logopedii, wykład na temat instytucji europejskich oraz z teorii przekładu konferencyjnego.

Program obejmuje również możliwość stażu w instytucjach europejskich (Departament Tłumaczeń Konferencyjnych Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego) oraz dwutygodniowe praktyki w wybranej jednostce należącej do Konsorcjum EMCI.

Kurs jest zorganizowany w związku z zapotrzebowaniem na tłumaczy konferencyjnych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej.

 

Każdy słuchacz wybiera kombinację 2 z 4 oferowanych języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański) i w trakcie kursu pracuje w kombinacji ACC (język polski + 2 języki obce) lub ABC (język polski, język angielski + wybrany drugi język obcy).

 

Zajęcia odbywają się od października do czerwca w poniedziałki, środy i piątki między godz. 14.00 a godz. 21.00.

 

Kierownik: prof. Małgorzata Tryuk

 

EUROPEAN MASTERS IN CONFERENCE INTERPRETING:

http://www.emcinterpreting.org/

 

 

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies