mgr Agnieszka Piątek

Stopnie naukowe

 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski

 

Zainteresowania naukowe

 • metodyka nauczania języków obcych
 • podejście kognitywne w nauczaniu czasowników frazowych
 • ćwiczenia tłumaczeniowe w nauczaniu języków obcych
 • mediacja w dydaktyce języków obcych

 

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe z języka angielskiego
 • tłumaczenie pisemne z języka angielskiego
 • nauczanie systemów i sprawności językowych – język angielski
 • ewaluacja w glottodydaktyce – język angielski
 • ćwiczenia z fonetyki i fonologii języka angielskiego
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej – język angielski
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej – język szwedzki

 

Doświadczenie organizacyjne

 • 2008-2017 opiekun praktyk pedagogicznych grupy niemieckiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW

 

 

 

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies