Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego

Kierownik:

prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik [PL] [EN]

Członkowie:

dr Magdalena Dobrowolska de Tejerina [PL] [EN]
dr Markus Eberharter [PL] [EN]
dr Siarhei Padsasonny [PL] [EN]
dr Tomasz Wiącek [PL] [EN]
mgr Klaudyna Michałowicz [PL] [EN]

Doktoranci:

mgr Barbara Kaczyńska [PL] [EN]

Kierunki badań:

Kierunki badań: Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego prowadzi badania nad problematyką historii dokonań cywilizacyjnych, a w szczególności literatury i sztuki, krajów nauczanych języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Głównym tematem badawczym jest od roku akademickiego 2007/2008 Translatio a w szczególności komparatystyka i literatura w tłumaczeniu wchodzące w zakres szeroko pojętego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ponieważ wiąże się ona zarówno z problematyką przekładoznawstwa i jak recepcji dzieła literackiego, a także ogólnie rozumianej historii idei.

Celem badań będzie przedstawienie, uwzględniając specjalizacje pracowników Zakładu, uwarunkowań językowych i kulturowych przekładów utworów literackich. Przekłady te często anonsują, bądź wręcz wprowadzają, nowe kierunki i techniki literackie, są przyczynkiem do nowych ideologii i myśli filozoficznej. Translacja wprowadza do literatur docelowych , podobnie jak ich własne przekłady wprowadzają je do innych literatur, «obcego» i jego «światy przedstawione» stawiając czytelników wobec problematyki transferu i akceptacji (?) innych kultur, mitów i idei a także, często, innych hierarchii wartości.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies