dr Magdalena Kałuża

Pokój 1.048
E-mail magdalena.anna.kaluza(at)gmail.com
Dyżur wtorki 13.15-14.45

Stopnie naukowe, wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa rosyjskiego, rozprawa doktorska pt. Dyskurs demonologiczny w prozie rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku. W. Narieżny, A. Pogorielski, O. Somow, obroniona 30.11.2016 r.
 • magister prawa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca magisterska pt. Status prawny urzędnika służby cywilnej w Cesarstwie Rosyjskim w drugiej połowie XIX – na początku XX wieku pod kierunkiem prof. Mariana Klementowskiego, obroniona w roku 2009
  • stypendium na Wydziale Prawa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa (2007-2008)
  • praktyka w Ambasadzie RP w Moskwie (12.2007)
 • magister filologii rosyjskiej, specjalizacja tłumaczeniowa, pedagogiczna, bułgarystyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca magisterska pt. Demonologia w prozie Wasyla Narieżnego pod kierunkiem prof. Witolda Kowalczyka, obroniona w roku 2002
  • stypendium w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie (2001)
  • staż naukowy w Uniwersytecie im. K. Ochrydskiego w Szumen, Bułgaria (2001)

   

Studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Wokalne, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2009-2012)

 

Kursy i szkolenia:

 • Kurs audiodeskrypcji (2013, FORTIMA)
 • Kurs przekładu audiowizualnego (2011, FORTIMA)

Zainteresowania naukowe: przekład prawniczy, metodologia przekładu uwierzytelnionego; rosyjska literatura XIX w., mitologia słowiańska, kulturoznawstwo słowiańskie, dyskurs w badaniach literackich

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • 2013‑2016 zajęcia dydaktyczne dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i aplikantów dyplomatycznych (poziom C1, terminologia prawno-ustrojowa, polityczna, społeczno-gospodarcza)
 • od 2011 r. zajęcia dydaktyczne dla studentów lingwistyki stosowanej ILS UW (specyfika tłumaczeń uwierzytelnionych, tłumaczenie tekstów z zakresu prawa krajowego, międzynarodowego i unijnego, ekonomii oraz polityki, doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, warsztaty językowo-tłumaczeniowe)
 • 2011 r. zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy podyplomowych studiów dla tłumaczy pisemnych języka rosyjskiego w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie (warsztaty tłumaczeniowe pisemne z elementami realioznawstwa)
 • w latach 2002-2015 zajęcia dydaktyczne dla studentów filologii rosyjskiej, rosjoznawstwa i slawistyki UMCS w Lublinie (historia literatury rosyjskiej, praktyczna nauka języka rosyjskiego, język rosyjski w biznesie, tłumaczenie praktyczne, terminologia specjalistyczna i in.)

Doświadczenie zawodowe

 • 2011-2016 r. lektor języka rosyjskiego w Polskim Instytucie Dyplomacji im. J. Paderewskiego
 • od 2011 r. współpracownik ILS UW
 • 2011 r. współpracownik Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie
 • 2003-2015 asystent w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej XVIII-XIX w. Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie
 • od 2004 r. tłumacz przysięgły języka rosyjskiego

Działalność naukowa: autorka artykułów naukowych z zakresu literaturoznawstwa rosyjskiego i translatoryki, a także podręcznika Rosyjski język prawniczy w 40 lekcjach, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011 (pełen wykaz publikacji zob. https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3961657/Magdalena_Ka%C5%82u%C5%BCa)

 

Doświadczenie organizacyjne: w latach 2004-2010 właściciel Biura Tłumaczeń SLAVICA w Lublinie

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych: w latach 2005-2011 członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies