Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana

Specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa

 

Są to studia stacjonarne drugiego stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra lingwistyki stosowanej.

 

Każdy student studiów magisterskich Instytutu Lingwistyki Stosowanej studiuje dwa spośród sześciu oferowanych języków obcych; oferta ILS obejmuje następujące języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i japoński.

 

Na studiach magisterskich (studia II stopnia) program kształcenia tłumaczy obejmuje dwie specjalizacje: tłumaczenie ustne i tłumaczenie pisemne.

 

Absolwenci studiów magisterskich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada znajomość dwóch języków obcych na poziomie C2 w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Każdy absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języków B i C we wszystkich placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r)
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków obcych, m. in. w charakterze tłumacza, nauczyciela, konsultanta, redaktora, specjalisty od komunikacji międzykulturowej, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza o komunikacji i praktyczna znajomość języków obcych.
  5. Absolwenci studiów magisterskich w ILS znajdują zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, biznesie, reklamie, mediach, wszelkiego typu szkołach, redakcjach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą etc. Wielu absolwentów ILS pracuje w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej

 

 

 

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies