dr Karolina Broś

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 1.047
Telefon +48 22 55 26069
E-mail k.bros(at)uw.edu.pl
Dyżury w sesji: 13 czerwca 2017, 14:30-15:30; 20 czerwca 2017, 13:00-14:30

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa przyznany w Instytucie Anglistyki UW, 2012 (praca doktorska zatytułowana: „Survival of the Fittest: Fricative Lenition in English and Spanish from the Perspective of Optimality Theory”)
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu konferencyjnym European Masters in Conference Interpreting, języki: angielski, hiszpański, 2009
 • tytuł magistra i dyplom ukończenia Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej w Uniwersytecie Warszawskim, 2007 (praca magisterska: „Spanish syllable structure from the perspective of modern American phonological theories”)

 

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo teoretyczne i stosowane
 • językoznawstwo hiszpańskie
 • fonetyka i fonologia
 • status i rozwój języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej
 • translatoryka
 • socjolingwistyka
 • zagadnienie metafory i metonimii
 • językoznawstwo historyczne i porównawcze
 • akwizycja języków obcych i bilingwalizm
 • zmiana językowa i jej uwarunkowania, ewolucja języka
 • psycholingwistyka i neurolingwistyka

 

Stypendia i wyjazdy badawcze:

 • 09.2017-08.2018: Swiss Government Excellence Scholarship, Zurych. Projekt, zatytułowany „Perception of Stress Shift by Speakers of Spanish – an ERP Study” zostanie zrealizowany w Uniwersytecie w Zurychu we współpracy dr. Volkerem Dellwo i jego zespołem (Phonetics Laboratory) oraz prof. Martinem Meyerem z Department of Psychology, Neuroplasticity and Learning in the Normal Aging Brain. Projekt obejmuje 2 eksperymenty neurolingwistyczne (EEG) na użytkownikach j. hiszpańskiego.
 • 5.07-20.08.16: Eksperyment percepcji/produkcji na Gran Canarii, badanie przeprowadzone na 22 użytkownikach rodzimych w warunkach kontrolowanych, projekt: „Zmiana językowa w kanaryjskim wariancie j. hiszpańskiego – badania fonetyczne i socjolingwistyczne”.
 • 1-14.02.16: Badania terenowe na Gran Canarii współfinansowane przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, projekt: „Zmiana językowa w kanaryjskim wariancie j. hiszpańskiego – badania fonetyczne i socjolingwistyczne”.

 

Udział w konferencjach z referatem:

 • 19-21.02.2017: 14th Old World Conference in Phonology (OCP14), Dusseldorf (Niemcy), referat zatytułowany „Spanish non-continuants at the prosody-phonetics interface”
 • 29-31.05.2016: 24th Manchester Phonology Meeting, Manchester (Wielka Brytania), refert zatytułowany „Opaque Domain Modelling in OT: Against Stepwise Prosodic Parsing in Harmonic Serialism”
 • 16-18.10.2015: konferencja NELS 46 (annual meeting of the North East Linguistics Society), Montréal, referat zatytułowany „Stratum junctures and counterfeeding – against the current formulation of cyclicity in Stratal OT”
 • 28.06-1.07.2015: konferencja Phonetics and Phonology in Europe 2015, Cambridge referat zatytułowany „Perception of stress and vowel reduction in Spanish: word identification, native speaker bias and the default vowel”
 • 19-21.06.2015: konferencja Approaches to Phonology and Phonetics (APAP), Lublin referat zatytułowany „Further sound change in Spanish – postvocalic voicing in Gran Canaria”
 • 28-30.05.2015: konferencja naukowa 23rd Manchester Phonology Meeting, Manchester referat pt. „Phonemic overlap in Canarian Spanish – the case of postvocalic voicing”
 • 7-9.05.2015: IV Foro de Linguística Hispánica: panorama de temas y métodos de investigación, Warszawa, referat zatytułowany „Percepción de acento y acortamiento vocálico en español”
 • 4-6.03.2015: konferencja naukowa 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), Lipsk 2015, warsztat pt. Strong versus weak prosodic positions, referat zatytułowany „The prosodic word – weak or strong? Evidence from Spanish”
 • 27-30.01.2015: konferencja naukowa 12th Old World Conference in Phonology, Barcelona referat pt. „The prosodic word - weak or strong? Evidence from Spanish”
 • 11-14.09.2014: SLE2014, konferencja Societas Linguistica Europea w Poznaniu, referat wygłoszony podczas warsztatu na temat procesów redukcji głosek, „Stress pattern and reduction correlations in Spanish”
 • 7-9.07.2014: didTRAD 2014, międzynarodowa konferencja w zakresie badań naukowych w dziedzinie dydaktyki tłumaczenia zorganizowana w Barcelonie przez grupę PACTE, referat pt. „Students on the computer-based translation market: how to reshape translation studies”
 • 5-7.06.2014: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2014), Ołomuniec (Czechy), referat pt. „Polish voicing assimilation at the phonetics-phonology interface”
 • 29-31.05.2014: 22nd Manchester Phonology Meeting, referat na temat udźwięczniania głosek przed sonorantami w j. polskim pt. „Laryngeal conspiracies and the life cycle of phonological processes”
 • 11-12.04.2014: Lingwistyka stosowana – teoria i praktyka dydaktyki, konferencja zorganizowana przez PTLS we Wrocławiu, referat pt. „Studenci w dobie Internetu i skomputeryzowanego rynku pracy: jak dostosować studia translatorskie do zmieniających się realiów”
 • 9-11.05.2013: Foro de Lingüística Hispánica UAM 2013, Poznań – referat w j. hiszpańskim zatytułowany „Debilitamiento de la s en Chile e implicaciones históricas”
 • 24-26.05.2012: Konferencja naukowa 20th Manchester Phonology Meeting w Manchesterze, referat pt. „Derivationalism in OT – Boon or Bane”
 • 1-4.05.2012: konferencja naukowa Second Workshop on Sound Change w Monachium, referat pt. „Spanish fricative lenition as an example of phonemic shift”
 • 2-4.12.2011: konferencja naukowa GLiP7 (Generative Linguistics in Poland 7), Wrocław, referat pt. „Chilean Spanish s-weakening as an example of phonological opacity”

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • warsztaty tłumaczeniowe z tematyki unijnej, prawa międzynarodowego i polityki
 • nauka wymowy angielskiej (wariant brytyjski)
 • fonetyka i fonologia (angielska, hiszpańska, polska)
 • wybrane zagadnienia z językoznawstwa teoretycznego
 • praktyczna nauka języka angielskiego

 

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2004 r. tłumacz pisemny i konferencyjny j. angielskiego i j. hiszpańskiego (specjalizacja: prawo, umowy, SIWZ, nieruchomości, transport, turystyka, UE)
 • koordynator ds. tłumaczeń ustnych podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2011)
 • lektor j. angielskiego (2002-2004)

 

 

Kursy i szkolenia:

 • 6-9.09.16: Aix Summer School on Prosody - Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription, Aix-en-Provence (Uniwersytet Aix-Marseille), Francja. Warsztaty dla lingwistów z uwzględnieniem metod fonetycznych, psycholingwistycznych i neurolingwistycznych (http://aixprosody2016.weebly.com)
 • 4-5.09.16: Stem II Summer Training in Experimental Methods w Lizbonie (Uniwersytet Lizboński). Warsztat z analizy akustycznej z wykorzystaniem narzędzia Praat (http://labfon.letras.ulisboa.pt/summerschool/en)
 • 14-18.09.15: Training for Trainers. Szkolenie dla dydaktyków tłumaczenia ustnego organizowane przez KE, Bruksela (Komisja Europejska)
 • 3-5.03.15: Kurs obsługi narzędzia LateX do sporządzania artykułów, prac, bibliografii i prezentacji naukowych, Lipsk
 • 14-18 września 2015: Training for Trainers, seminarium organizowane przez Komisję Europejską dla osób nauczających tłumaczenia konferencyjnego w ośrodkach akademickich, Bruksela
 • 7 lipca 2014: II Specialist Seminar on the Didactics of Translation, seminarium zorganizowane przez grupę PACTE, Universidad Autónoma de Barcelona
  Moduły objęte szkoleniem:

  • Podstawy pedagogiczne kształcenia tłumaczy
  • Zastosowanie technologii teleinformatycznych w kształceniu tłumaczy
  • Ocenianie w kształceniu tłumaczy
  • Zastosowanie narzędzi korpusowych w kształceniu tłumaczy

 • wrzesień 2013: szkolenie z zakresu Dydaktyki Szkoły Wyższej w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet

 

 

Inne:

 • w ramach badań naukowych do doktoratu: 6-tygodniowy pobyt w Argentynie i Chile (lato 2010)
 • roczne stypendium Sokrates-Erasmus w Madrycie, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología (09. 2006-06. 2007)
 • EGG (Eastern European School in Generative Linguistics, szkoła letnia), edycje: Wrocław 2012, Konstanca  2010, Debreczyn 2009,  Brno 2007
 • konferencja naukowa GliP 6 (Generative Linguistics in Poland 6), Warszawa 5-6 kwietnia 2008
 • certyfikat ukończenia kursu tłumaczeniowego angielski-hiszpański w Salamance, Hiszpania (sierpień 2005)
2015 Broś Survival

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies