Harmonogram rekrutacji 2018/2019

 1. Termin rejestracji w systemie IRK: od 4 czerwca do 10 września 2018 r.
 2. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

  1. I termin: w tygodniach: 4 czerwca – 29 czerwca 2018 r.
   w godz. 7.00-14.00 tylko w poniedziałki i czwartki;
  2. II termin: w tygodniach: 16 sierpnia – 10 września 2018 r.
   w godz. 7.00-14.00 od poniedziałku do czwartku
   (miejsce oraz lista wymaganych dokumentów opisane są w zasadach rekrutacji poniżej).

 3. Test kwalifikacyjny z języków obcych: 12-13 września 2018 r.
  (szczegółowe informacje na temat testu opisane są w zasadach rekrutacji poniżej).
 4. Termin rozpoczęcia zajęć: 1 października 2018 r.

 

 

Zasady rekrutacji i informacje o kursie 2018/2019

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

 

 

I. Warunki przyjęcia:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych (przyjmujemy tymczasowo zaświadczenia o ukończeniu studiów i obronie pracy);
 2. znajomość dwóch z następujących języków obcych na poziomie C2 według CEFR:

  • język angielski,
  • język francuski,
  • język niemiecki,
  • język hiszpański;

  • zdanie testu kwalifikacyjnego.

   

  II. Miejsce składania dokumentów: 

  Sekretariat ILS
  ul. Dobra 55, pok. 00.101
  00-312 Warszawa

  tel.: +48 22 5526033, +48 22 5526021

  Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w terminach zapisanych w harmonogramie rekrutacji na dany rok akademicki (powyżej). Dokumenty mogą być także wysłane pocztą.

   

  III. Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu zgłoszeń na kurs

  1. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz oryginał dyplomu do wglądu
  2. podanie o przyjęcie wydrukowane z IRK
  3. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wydruk z IRK)
  4. pobrana z IRK, wypełniona i podpisana deklaracja wyboru kombinacji językowej
  5. wypełnione i podpisane oświadczenie

   

  IV. Test kwalifikacyjny z języków obcych polega na próbie tłumaczenia konsekutywnego (ustnego) krótkich tekstów w jednej z dwóch kombinacji (do wyboru):

  • tłumaczenie z dwóch języków obcych na język polski (kombinacja ACC - dwa tłumaczenia konsekutywne), lub
  • tłumaczenie z jednego języka obcego na język polski, a następnie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski i odwrotnie (kombinacja ABC - trzy tłumaczenia konsekutywne).

  Tłumaczenie konsekutywne polega najpierw na wysłuchaniu tekstu a potem na jego przetłumaczeniu. Test jest tylko próbą takiego tłumaczenia a nie profesjonalnym tłumaczeniem konsekutywnym.

   

  V. Osoby zakwalifikowane na kurs:

   

  VI. Opłaty:

   

  Kurs jest płatny. Opłata wynosi 6100 PLN za każdy semestr.

   

  UWAGA! Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się wystarczającej liczby studentów dla każdej grupy językowej.

   

  Rachunek bankowy do wnoszenia opłat za kurs:

  Właściciel konta:
  Uniwersytet Warszawski
  Wydział Lingwistyki Stosowanej
  Instytut Lingwistyki Stosowanej
  ul. Dobra 55
  00-312 Warszawa

   

  Numer konta:
  91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

   

  Tytuł wpłaty:
  Opłata za kurs EMCI w ILS UW

   

  VII. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie ILS UW:

  Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
  ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
  Sekretariat, pok. 00.101 (parter)
  tel. +48 22 5526033
  fax +48 22 5526032
  e-mail: podyplomowe.ils(at)uw.edu.pl

   

  VIII. Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

   

  Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

   

  Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

   

  Fot. Archiwum Biura Promocji UW

   

  Fot. Archiwum Biura Promocji UW

   


  © Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies