Najnowsze publikacje książkowe

Twardzisz, Piotr (2018): Defining ‘Eastern Europe’. A Semantic Inquiry into Political Terminology. Palgrave Macmillan.
ISBN: 978-3-319-77373-5
2018_Twardzisz_Eastern_Europe
Salich, Hanna (2018). Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich. Polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w przekładach angielskich. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN: 978-83-235-3393-1
Salich, Hanna (2018). Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich. Polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w przekładach angielskich.
Broś, Karolina; Kowalski, Grzegorz (red.) (2017). "Discourse Studies – Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline" [Seria: Studies in Language, Culture and Society]. Berlin et al.: Peter Lang.
ISBN: 978-3-631-73948-8
Discourse Studies – Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Genre Issues in the Discipline
Kalata-Zawłocka, Aleksandra (2017). Społeczne i językowe konteksty tłumaczenia języka migowego w Polsce [Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland]. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN: 978-83-64111-78-5
Kalata-Zawłocka, Aleksandra (2017). Społeczne i językowe konteksty tłumaczenia języka mówionego w Polsce
Janina Mołczanow: (2017) Tone-sonority Interaction in Optimality Theory: East Slavic Vowel Reduction.
ISBN: 978-83-935320-8-7
https://depot.ceon.pl/handle/ 123456789/14708
Tone-sonority Interaction in Optimality Theory: East Slavic Vowel Reduction
Elżbieta Gajek, Anna Michońska-Stadnik: (2017) Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym.
ISBN: 978-83-935320-5-6
https://depot.ceon.pl/handle/ 123456789/14105
Strategie uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym
Svoboda, Tomáš, Łucja Biel, Krzysztof Łoboda (eds) (2017) Quality Aspects in Institutional Translation. Berlin: Language Science Press,
ISBN 978-3-946234-83-8,
http://langsci-press.org/catalog/book/181 (open access).
2017_Biel_quality
Duszak, Anna, Jabłoński, Arkadiusz & Leńko-Szymańska, Agnieszka eds. (2017) East-Asian and Central European Encounters in Discourse Analysis and Translation. Warsaw: Institute of Applied Linguistics. ISBN: 978-83-935320-2-5
http://globe-asian.blog. ils.uw.edu.pl/monograph/
Duszak, Anna,  Jabłoński, Arkadiusz & Leńko-Szymańska, Agnieszka eds. (2017) East-Asian and Central European Encounters in Discourse Analysis and Translation.
Paradowski, Michał B. (2017). "M/Other Tongues in Language Acquisition, Instruction, and Use". Warsaw: Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw. ISBN 978-83-935320-7-0 (Print).
M/Other Tongues in Language Acquisition, Instruction, and Use
Załęska, Maria; Okulska Urszula, eds. (2016). “Rhetoric, discourse and knowledge”. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-69876-1 (Print); 978-3-653-05993-9 (E-Book) https://www.peterlang.com/
2016_Zaleska_Okulska_sm
Czachur, Waldemar; Kulczyńska, Agnieszka; Kumięga, Łukasz, red. (2016). „Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne". Kraków: TAiWPN Universitas. ISBN 978-83-242-2639-9 http://www.universitas.com.pl/
2016_kulczynska_kumiega
Gruszczyńska, Ewa; Leńko-Szymańska, Agnieszka, eds. (2016). Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.
ISBN: 978-83-935320-4-9
https://rownolegle.blog.ils.uw.edu.pl
Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora
Tryuk, Małgorzata (2015). "On ethics and interpreters". Frankfurt am Main: Peter Lang.
ISBN 978-3-631-65869-7 (Print);
978-3-653-05204-6 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2015_Tryuk_On_Ethics.jpg
Hejwowski, Krzysztof (2015). "Iluzja przekładu". Katowice: Śląsk.
ISBN 978-83-7164-890-8
http://www.slaskwn.com.pl/
2015_Hejwowski_iluzja
Gruszczyńska, Ewa (2015). "Szwedzko-polskie spotkania za pośrednictwem przekładu". Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
ISBN 978-83-7545-655-4
http://www.aspra.pl/
2015_gruszczynska_szwedzko_polskie.png
Hejwowski, Krzysztof; Kukułka-Wojtasik, Anna, red. (2015). "Translatio i kultura". Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.
ISBN 978-83-935320-1-8
2015_Hejwowski_Kukulka_Translatio
Gajek, Elżbieta (red.) (2015) "Technologie mobilne w kształceniu językowym" Warszawa: Texter. ISBN: 978-83-7790-537-1
2015_Gajek_Technologie
Duszak, Anna; Jopek-Bosiacka, Anna; Kowalski, Grzegorz, red. (2015). "Tekst naukowy i jego przekład". Kraków: TAiWPN Universitas.
ISBN 978-83-242-2637-5
http://www.universitas.com.pl/
2015_Duszak_Jopek_Kowalski.jpg
Duszak, Anna; Kowalski, Grzegorz, eds. (2015). "Academic (inter)genres: between texts, contexts and identities". Frankfurt am Main: Peter Lang.
ISBN 978-3-631-64625-0 (Print); 978-3-653-03984-9 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2015_Duszak_Kowalski_Academic
Leńko-Szymańska, Agnieszka; Boulton, Alex, eds. (2015). "Multiple affordances of language corpora for data-driven learning". Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
ISBN 978-90-272-03779 (Hb); 978-90-272-68716 (E-Book)
https://benjamins.com/
2015_Lenko_Multiple.jpg
Madej-Stang, Adriana (2015). "Which face of witch: self-representations of women as witches in works of contemporary British women writers". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
ISBN 978-1-4438-7453-3
http://www.cambridgescholars.com/
2015_Madej_which
Broś, Karolina (2015). "Survival of the fittest: fricative lenition in English and Spanish from the perspective of Optimality Theory". Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
ISBN 978-1-4438-7227-0
http://www.cambridgescholars.com/
2015_Bros_Survival
Paradowski, Michał B. ed. (2015). "Productive foreign language skills for an intercultural world: a guide (not only) for teachers". Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
ISBN 978-3-631-64879-7 (Print); 978-3-653-03913-9 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2015-Paradowski_Productive
Kowalski, Grzegorz (2015). "Claim-making and claim-challenging in English and Polish linguistic discourses". Frankfurt am Main: Peter Lang.
ISBN 978-3-631-64338-9 (Print); 978-3-653-03330-4 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2015_Kowalski_Claim.jpg
Biel, Łucja (2014). "Lost in the Eurofog: the textual fit of translated law". Frankfurt am Main: Peter Lang.
ISBN 978-3-631-64626-7 (Print); 978-3-653-03986-3 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2014_Biel_lost_sm
Biernacka, Agnieszka (2014). "Tłumacz w rozprawie sądowej". Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski.
ISBN 978-83-64020-16-2
2014_Biernacka_tlumacz_sm.jpg
Gębal, Przemysław (2014). "Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej". Kraków: Księgarnia Akademicka.
ISBN 978-83-7638-396-5
http://www.akademicka.pl/
2014_Gebal_krakowska_szkola_sm.jpg
Paradowski, Michał B. ed. (2014). "Teaching languages off the beaten track". Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
ISBN 978-3-631-64829-2 (Print); 978-3-653-03737-1 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2014_Paradowski_Teaching.jpg
Duszak, Anna; Kowalski, Grzegorz, red. (2013). "Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu". Kraków: Universitas.
ISBN 978-83-242-2318-3
http://www.universitas.com.pl/
2013_Duszak_Kowalski_sfad_sm.jpg
Gębal, Przemysław (2013). "Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech: w stronę glottodydaktyki porównawczej". Kraków: Księgarnia Akademicka.
ISBN 978-83-7638-202-9
http://www.akademicka.pl/
2013_gebal_modele_sm.jpg
Guławska-Gawkowska, Małgorzata (2013). "omatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie: ein lexikografischer Ansatz zum phraseologischen Übersetzungswörterbuch". Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
ISBN 978-3-631-62978-9 (Print); 978-3-653-03351-9 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2013_Gulawska-Gawkowska_Somatischesm.jpg
Guławska-Gawkowska, Małgorzata; Zeldowicz, Gennadij , red. (2013). "Znaki czy nie znaki?" Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN 978-83-235-1112-0
http://www.wuw.pl/
2013_Gulawska-Gawkowska_Zeldowicz_znaki
Kumięga, Łukasz (2013). "Rechtsextremistischer Straßendiskurs in Deutschland". Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
ISBN 978-3-631-62886-7 (Print); 978-3-653-03685-5 (E-Book)
https://www.peterlang.com/
2013_Kumiega_rechts_sm.jpg
Caborn Wengler, Jonnah; Hoffarth, Britta; Kumięga, łukasz, Hrsg. (2013) "Verortungen des Dispositiv-Bergriffs: analytische Einsätze zu Raum, Bildung, Politik". Wiesbaden: Springer VS.
ISBN 978-3-531-17920-9; 978-3-531-94260-5 (eBook)
http://www.springer.com
2013_Kumiega_VD.jpg
Cap, Piotr; Okulska, Urszula, eds. (2013). "Analyzing genres in political communication: theory and practice". Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
ISBN 978-90-272-0641-1 (Hb); 978-90-272-7148-8 (Eb)
https://benjamins.com/
2013_Okulska_analyzing_sm.jpg
Szarkowska, Agnieszka (2013). "Forms of address in Polish-English subtitling". Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
ISBN 978-3-631-63944-3
https://www.peterlang.com/
2013_Szarkowska_forms_sm.jpg
Dębska, Karolina (2012). "Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego". Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN 978-83-929439-6-9
2012_Debska_polifoniczny_sm.jpg
Fornalczyk, Anna (2012). Translating anthroponyms exemplified by selected works of English children's literature in their Polish versions. Frankfurt am Main: Peter Lang.
ISBN 978-3-631-63098-3
https://www.peterlang.com/
2012_Fornalczyk_translating_sm.jpg
Gajek, Elżbieta (2012). Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka: ujęcie glottodydaktyczne. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN 978-83-929439-9-0
2012_Gajek_nauczyciel_sm.jpg
Gruszczyńska, Ewa (2012). Dawne polskie przekłady prasowe: informacja, perswazja, manipulacja. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
ISBN 978-83-7545-340-9
http://www.aspra.pl/
2012_Gruszczynska_dawne_sm.jpg
Guławska-Gawkowska , Małgorzata; Hejwowski, Krzysztof; Szczęsny, Anna, red. (2012). Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca ? Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN 978-83-929439-2-1
2012_Gulawska-Gawkowska_imago_sm.jpg
Kaźmierczak, Marta (2012). Przekład w kręgu intertekstualności: na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN 978-83-929439-7-6
2012_Kazmierczak_przeklad_sm.jpg
Dreesen, Philipp; Kumięga, Łukasz, Spiess, Constanze, Hrsg. (2012). Mediendiskursanalyse: Diskurse - Dispositive - Medien – Macht. Wiesbaden: Springer VS.
ISBN 978-3-531-17412-9; 978-3-531-93148-7 (eBook)
http://www.springer.com
2012_Kumiega_mediendiskurs_sm.jpg
Topczewska, Urszula (2012). Konnotationen oder konventionelle Implikaturen? Frankfurt am Main: Peter Lang.
ISBN 978-3-631-63712-8
https://www.peterlang.com/
2012_Topczewska_konnotationen_sm.jpg
Tryuk, Małgorzata (2012). "Ty nic nie mów, ja będę tłumaczył": o etyce w tłumaczeniu ustnym. Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.
ISBN 978-83-929439-3-8
2012_Tryuk_o_etyce_sm.jpg
Zeldowicz, Gennadij (2012). "Pragmatika grammatiki. Moskva: Âzyki slavânskih kul'tur".
ISBN 978-5-9551-0589-5
2012_Zeldowicz_Pragmatika_grammatiki_sm.jpg
 
 

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies