Our grants and research projects

National projects led by our researchers:

 • prof. dr hab. Zygmunt Saloni (principal investigator) Słownik gramatyczny języka polskiego on-line, National Science Centre
 • dr hab. Łucja Biel (principal investigator) Eurolekt - unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, Sonata BIS programme, National Science Centre, project No. 2014/14/E/HS2/00782
 • dr hab. Piotr Twardzisz (principal investigator), Semantyka terminu ‘Europa Wschodnia’ i terminów pokrewnych w międzynarodowym dyskursie medialnym, National Science Centre grant No. 2013/11/B/HS2/02852, OPUS 6 programme, 2014-2016
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Respeaking - proces, kompetencje, jakość, Opus programme, National Science Centre
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych, Iuventus Plus programme, Ministry of Science and Higher Education
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej, Iuventus Plus programme, Ministry of Science and Higher Education
 • dr Agnieszka Szarkowska (principal investigator) Audiodeskrypcja z syntezą mowy, Ministry of Science and Higher Education, project No. N N104 148038
 • mgr Wojciech Figiel (principal investigator and supervisor: prof. dr hab. M. Tryuk) Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku, Preludium programme, National Science Centre

Other national projects:

 • prof. dr hab. Anna Duszak (investigator) Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidiscyplinarne 0114/NPRH2/H11 /81/2012, National Programme for the Development of Humanities, principal investigator: prof. M. Czyżewski, University of Lodz, Consortium Discourse Analysis
 • dr hab. Łucja Biel (investigator) Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej - (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, National Science Centre, principal investigator: dr A. Doczekalska, Kozminski University
 • dr Marta Kaźmierczak (investigator), Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (projekt Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, principal investigator: Włodzimierz Bolecki; grant awarded by the National Centre for Research and Development) 2011-2012
 • dr Janina Mołczanow (investigator), Iterative and Bidirectional Stress Systems: Polish and Ukrainian, National Science Centre, principal investigator: dr hab. Beata Łukaszewicz, University of Warsaw
 • dr Janina Mołczanow (investigator), The role of phonological features in phonotactics: A study in structure and learnability of consonant clusters in Slavic and Germanic languages, principal investigator: dr Paula Orzechowska, Adam Mickiewicz University in Poznan.
 • dr Agnieszka Szarkowska (investigator) Sztuka współczesna dla wszystkich. Innowacje Społeczne (Social Innovation) programme, National Centre for Research and Development

International projects:

 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk European Masters in Conference Interpreting, grant awarded by the European Commission (2008-2009) and by the European Parliament (2010-2011, 2012-2013, 2014-2015)
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka - Understanding Justice, DG for Justice, European Commission (action grant JUST/2013/JCIV/AG/4000004684)
 • dr hab. Łucja Biel - Eurolect Observatory (Osservatorio sull’euroletto. Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà giuridiche in contesto UE), Università degli Studi Internazionali di Roma, Italy
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Agnieszka Biernacka - Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law, DG for Competition, European Commission (action grant), 2016-2018
 • dr Elżbieta Gajek, dr Agnieszka Szarkowska - LLP ClipFlair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips, 519085-LLP-1-2011-1-ES-KA2-KA2MP, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
 • dr Łukasz Kumięga - Dispositive Turn? Forschende Verortungen des Dispositiv-Begriffs, Institute of Pedagogy of the University of Bielefeld, Foundation for Polish-German Cooperation
 • dr Agnieszka Szarkowska - Empirical evaluation of audiovisual translation: A new integrated approach, University of Trieste Research Fund
 • dr Agnieszka Szarkowska - Hybrid Broadcast Broadband for All, ICT Policy Support Programme, European Commission
 • dr Agnieszka Szarkowska - Digital Television for All, ICT Policy Support Programme, European Commission

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Contact | Webmaster | Cookies

Published with financial support from EU Erasmus programme