Egzamin wstępny na studia stacjonarne II stopnia - 11.09.2017 r.

Szanowni Państwo, Kandydaci na studia w ILS!

 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) odbywa się przez IRK i trwa do 9 września 2017 r.

 

Egzamin z tłumaczenia odbędzie się w poniedziałek 11 września 2017 r., w godz. 10.00 - 11.30, w budynku ILS przy ul. Dobrej 55. Sale (mogą ulec zmianie!):

sekcja językowa (język B)

limit miejsc

miejsce odbywania egzaminu

język angielski

50

sala 01.076
(oraz w razie potrzeby 01.077; piętro -1)

język niemiecki

30

sala 01.079 (piętro -1)

język francuski

15

sala 01.082 (piętro -1)

język rosyjski

13

sala 01.075 (piętro -1)

język hiszpański

15

sala 01.078 (piętro -1)

 

Dozwolone jest korzystanie ze słowników drukowanych (jedno- i wielojęzycznych), nie jest dozwolone korzystanie z Internetu i słowników elektronicznych.

 

Kandydatów prosimy o przybycie z przynajmniej 15-minutowym wyprzedzeniem.

 

Wszyscy kandydaci powinni mieć przy sobie dowody tożsamości ze zdjęciem. Prosimy także o sprawdzenie w przeddzień egzaminu, czy w systemie IRK została zarejestrowana Państwa opłata za rekrutację na kierunek studiów lingwistyka stosowana - ILS. Jeśli nie, prosimy o zabranie ze sobą także dowodu wpłaty.

 

Wyniki kwalifikacji na studia ukażą się w IRK 13 września 2017 r. po południu. Dokumenty od osób zakwalifikowanych będziemy przyjmować w dniach 14, 15 i 18 września, w godzinach 10:00-14:00.

 

Kwalifikacja do sekcji tłumaczeniowej ustnej (dotyczy tylko osób przyjętych na studia, które chcą do niej podejść) odbędzie się 19 września 2017 r., a wyniki zostaną podane dzień później. Godziny i sale kwalifikacji:

  • hiszpański od 9:00 w sali 01.082;
  • angielski - od 9:30 w sali 01.060;
  • francuski - od 11:00 w sali 00.080;
  • rosyjski - od 11:00 w sali 00.113;
  • niemiecki - od 17:00 w sali 00.080.

 

 

 

 

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies