Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w VI konferencji z cyklu Imago mundi

pod tytułem

Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro,

która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Warszawie.

 

Program konferencji - plik pdf.

 

Przekład towarzyszy ludzkości od tysiącleci i jest podstawowym mechanizmem kulturowym. Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zainteresowanych historią tłumaczenia, jego przemianami oraz wyzwaniami i perspektywami na przyszłość. Chcemy wspólnie zastanowić się, jakie postaci przybierało tłumaczenie w przeszłości i jaka była jego rola, czym jest dzisiaj zarówno dla jego praktyków, jak i badaczy, a także jaki wpływ mogą na nie wywrzeć nowe narzędzia i formy działalności tłumaczeniowej.

Przewidujemy następujące bloki tematyczne:

  • rola i pozycja tłumacza dawniej i dziś
  • historia badań nad przekładem oraz praktyk przekładowych
  • zmiany strategii i technik tłumaczeniowych
  • wpływ nowych narzędzi na tłumaczenie
  • nowe formy działalności tłumaczeniowej

 

Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili prof. Elżbieta Skibińska (UWr), prof. Teresa Tomaszkiewicz (UAM), prof. Jerzy Brzozowski (UJ) oraz prof. Roman Lewicki (UMCS).

 

Czas trwania wystąpienia:

  • referat – 20 minut,
  • komunikat – 10 minut.

 

Warunki uczestnictwa:

Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 15 marca 2018 r.

Informacja o zakwalifikowaniu referatu: 1 maja 2018 r.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 1 czerwca 2018 r.

 

Dane konta:

Uniwersytet Warszawski/Instytut Lingwistyki Stosowanej
Bank Millenium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
Kod SWIFT -  BIGBPLPW
Przelewy z zagranicy: IBAN  -  PL91 1160 2202 0000 0000 6084 9594
Przelewy z Polski: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

 

Koniecznie z dopiskiem "IMAGO MUNDI” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Prosimy o uregulowanie opłaty do dnia 1 czerwca 2018 r.

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 350 zł (dla uczestników z referatem), obejmuje publikację w tomie zbiorowym (opublikowane zostaną wybrane teksty), materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 28 czerwca oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

Opłata nie obejmuje noclegu.

W przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem jako załącznik pod adresem:

imagomundi.ils(at)uw.edu.pl

 

lub też pocztą bądź faksem pod adresem:

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

ul. Dobra 55

00-312 Warszawa

z dopiskiem „Imago mundi 2018”

 

UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat,  zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową.

 

Jeżeli będą Państwo potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia.

 

Komitet naukowy: 

Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk
Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski 

           

Komitet organizacyjny:

Dr Karolina Dębska
Mgr Weronika Sztorc
Mgr Łukasz Dutka
Mgr Agata Balińska
Mgr Dorota Kulawik

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies